Menu rozwijane

26 maja 2022

W Zakopanem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wziął dziś udział w XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.  – Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę – mówił do delegatów Prezydent RP.
– Wierzę w to, że Solidarność będzie zawsze trwała. Jej dorobek dla naszej ojczyzny jest nie do przecenienia – zapewnił Andrzej Duda, dziękując działaczom, że „tak mocno przyczynili się do tego, że związek rośnie każdego dnia”. 
CAŁE WYSTĄPIENIE >>

Podziękował też związkowcom za wsparcie dla uciekających przed wojną Ukraińców. – Dziękuję, że ich przyjęliście i oddaliście im ośrodki wczasowe, nie zastanawiając się nad tym, gdzie sami spędzicie wczasy, nie patrząc tylko egoistycznie ze swojego punktu widzenia, patrząc przez pryzmat solidarności i serca, przez pryzmat tego, jak być jeden z drugim – podkreślił.

Jak dodał, to ogromna zasługa dla budowania braterstwa pomiędzy naszymi narodami.

– Dzisiaj naszym wielkim obowiązkiem jest stać przy boku Ukrainy i walczyć wszystkimi siłami, jakie mamy, o to, aby Ukraina się obroniła, była państwem wolnym, suwerennym, niepodległym, bo to jest w interesie Rzeczypospolitej i całego naszego narodu – zaznaczył Andrzej Duda.


Zasłużonym działaczom oraz współpracownikom NSZZ „Solidarność” Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

07_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK015197.jpg [333.67 KB]

Prezydentowi RP towarzyszyli w Zakopanem Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik oraz Sekretarz Stanu w KPRP Bogna Janke. Dzień wcześniej Minister Janke wzięła udział we mszy św. inaugurującej zakopiański zjazd.

Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
Zakopane | XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z udziałem Prezydenta RP
01_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK014758.jpg
02_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK014775.jpg
03_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK014829.jpg
04_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK014912.jpg
07_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK015197.jpg
08_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK015243.jpg
09_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK023240.jpg
10_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK023254.jpg
11_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK023324.jpg
12_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK015317.jpg
13_PAD_Zjazd_NSZZ_Solidarnosc_20220526_PK015338.jpg