Menu rozwijane

Szczyt NATO wzmacnia bezpieczeństwo naszych państw. O efektach tego spotkania będziemy rozmawiać podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ta sprawa jest ponad wszystkimi podziałami – mówił w Madrycie Andrzej Duda.
Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim – głosi deklaracja przywódców państw NATO.
W środę, na marginesie Szczytu NATO w Madrycie, Prezydent RP Andrzej Duda kontynuował dwustronne rozmowy z przywódcami innych państw.
Prezydent Andrzej Duda przybył we wtorek do Madrytu, gdzie bierze udział w Spotkaniu Głów Państw i Szefów Rządów państw NATO.
W bazie wojskowej w Ādaži Andrzej Duda odwiedził żołnierzy służących w Polskim Kontyngencie Wojskowym na Łotwie, który wchodzi w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO.
Relacje między Inicjatywą Trójmorza a Ukrainą były tematem szczytu Inicjatywy Trójmorza, który zorganizowano w Rydze z udziałem Prezydenta RP.
Na marginesie Szczytu Inicjatywy Trójmorza Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem, a także z Prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem.
Potwierdziliśmy nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz niezależności Ukrainy i jej suwerenności i integralności terytorialnej w ramach uznanych międzynarodowo granic - piszą przywódcy B9.
– Najważniejsze to dziś wspierać Ukrainę i wzmacniać jej obronność. Ale też opracować strategię powstrzymania imperializmu Putina – mówił podczas szczytu B9 w Bukareszcie Prezydent RP.
Prezydent Andrzej Duda kontynuuje misję mającą na celu pozyskanie jak najszerszego poparcia dla szybkiej ścieżki akcesji Ukrainy do UE. Odwiedził Portugalię i Włochy.
Prezydent: Mam nadzieję, że wizyta będzie miała charakter przełomowy. Egipt jest jednym z najważniejszych partnerów Polski wśród państw arabskich.
W ostatnim dniu wizyty w Egipcie Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhasuer–Duda spotkali się z Wielkim Imamem al–Azharu Ahmedem al–Tayebem.
Kryzys żywnościowy spowodowany zablokowaniem ukraińskich portów przez wojska rosyjskie był głównym tematem rozmów przywódców obu państw. – Wierzę, że ta wizyta rozpoczyna nową erę w relacjach między Polską a Egiptem – mówił Andrzej Duda.
Andrzej Duda w Egipcie: Gospodarki Polski i Egiptu są komplementarne, co otwiera możliwości kooperacji w wielu sektorach.
Kilka godzin po podpisaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy gospodarczej Prezydent RP otworzył Polsko–Egipskie Forum Gospodarcze.