Menu rozwijane

21 września 2021

Solidarność wobec pandemii, nieodwracanie się od praw człowieka i praw całych narodów, rozwój ONZ uwzględniający prymat prawa międzynarodowego oraz odwaga w wyznaczaniu i realizowaniu ambitnych celów w walce o planetę, powinny być naszą dewizą i wspólnym działaniem – mówił Prezydent Andrzej Duda na forum 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

Prezydent wskazywał, że pragnienia ludzkości są te same: to życie w bezpieczeństwie, w godnych warunkach, w dobrobycie, to demokracja i prawa człowieka, to świat bez wojen, bez gwałtów i naruszania granic, to narody respektujące wzajemnie swoje terytoria, języki i tożsamość, to świat bez dyskryminacji, bez obrażania przyrodzonej godności człowieka, świat zgodny m.in. z założeniami twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. – Świat oparty na międzyludzkiej i międzypaństwowej solidarności – akcentował.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Nowy Jork | Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ (1)
Nowy Jork | Prezydent Andrzej Duda bierze udział w rozpoczęciu debaty generalnej 76. sesji ZO ONZ (2)
Nowy Jork | Prezydent Andrzej Duda bierze udział w rozpoczęciu debaty generalnej 76. sesji ZO ONZ (3)
Nowy Jork | Prezydent Andrzej Duda bierze udział w rozpoczęciu debaty generalnej 76. sesji ZO ONZ (4)
Nowy Jork | Debata generalna 76. sesji ZO ONZ (5)
Nowy Jork | Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ (6)
Nowy Jork | Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ (7)
Nowy Jork | Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ (8)
Nowy Jork | Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ (9)
Nowy Jork | Wystąpienie Prezydenta w debacie generalnej 76. sesji ZO NZ (10)
5502702.jpg
1190843622.jpg
1251378426.jpg
1399073137.jpg
1123222425.jpg
1000726601.jpg
1560932800.jpg
656395444.jpg
1220630341.jpg

Lokalizacja