Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 6 listopada 2016

Wizyta Pary Prezydenckiej w Jordanii

  |   Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Ceremonia powitania Pary Prezydenckiej przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię (fot. Andrzej Hrechorowicz) Inauguracja seminarium na temat współpracy przemysłu zbrojeniowego przez Prezydenta RP (fot. Andrzej Hrechorowicz) Inauguracja seminarium na temat współpracy przemysłu zbrojeniowego przez Prezydenta RP (fot. Andrzej Hrechorowicz) Inauguracja seminarium na temat współpracy przemysłu zbrojeniowego przez Prezydenta RP (fot. Andrzej Hrechorowicz) Inauguracja seminarium na temat współpracy przemysłu zbrojeniowego przez Prezydenta RP (fot. Andrzej Hrechorowicz) Inauguracja seminarium na temat współpracy przemysłu zbrojeniowego przez Prezydenta RP (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie prezydenta z jordańskim premierem (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie prezydenta z jordańskim premierem (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie prezydenta z jordańskim premierem (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie prezydenta z jordańskim premierem (fot. Andrzej Hrechorowicz) Minister Krzysztof Szczerski (fot. Andrzej Hrechorowicz) Minister Krzysztof Szczerski (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Spotkanie Pary Prezydenckiej z hierarchami Kościołów w Jordanii (fot. Andrzej Hrechorowicz) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB. (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Oficjalna część wizyty Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy w Jordanii rozpoczęła się w niedzielę od ceremonii uroczystego powitania przez jordańską parę: króla Abdullaha II i królową Ranię. 

 

>> Spotkanie z jordańską Parą Królewską

 

Polski prezydent wraz z Małżonką wziął udział w śniadaniu roboczym wydanym przez jordańskiego monarchę. Król Jordanii wyraził nadzieję na podniesienie na wyższy poziom relacji ekonomicznych między obu krajami. - Mam nadzieję, że będziemy kontynuować i dalej budować nasze dobre, ciepłe i bardzo przyjazne relacje, które już są bardzo dobre na poziomie politycznym. Teraz mam nadzieję, że będziemy je również podnosić na wyższy poziom, jeśli chodzi o relacje ekonomiczne – powiedział.

 

Zobacz także: "Są wstępne ustalenia dotyczące współpracy z Jordanią" Andrzej Duda zaznaczył, że to dla niego wielka radość i zaszczyt, że jest pierwszym prezydentem RP, który odbywa oficjalną, państwową wizytę w Jordanii.

 

- Królestwo Jordanii jest tym państwem na Bliskim Wschodzie, które jest najbardziej – w sensie sojuszniczym – zbliżone zarówno do Unii Europejskiej jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stabilność i respektowanie demokratycznych zasad jest znakiem charakterystycznym Królestwa Jordanii – mówił polski prezydent.

 

Podkreślił, że jest to wielką zasługą króla Abdullaha II. - Dlatego też ogromnie się cieszę, ze Wasza Królewska Mość z taką sympatią mówi o moim kraju. Rzeczywiście było to i dla mnie wielką radością gościć Waszą Królewską Mość w Polsce w sierpniu tego roku – dodał Andrzej Duda.

 

Wyraził nadzieję, że w niedługim czasie jordańska Para Królewska przybędzie do Polski z oficjalną wizytą. - To z całą pewnością byłby kolejny znak ku intensyfikacji naszych relacji zarówno tych politycznych, jak i ekonomicznych i wojskowych – powiedział prezydent i zauważył, że wzrasta poziom wymiany gospodarczej między obu krajami.

 

- Kwestia działalności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i ich promowania jest dla mnie sprawą bardzo ważną – zaznaczył. Wyraził nadzieję, że jego wizyta zaowocuje wszechstronną współpracą gospodarczą i dalszą współpracą w obszarze militarnym między Polską i Jordanią. Z prezydentem do Jordanii przyjechali m.in. prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko i przedstawiciele innych polskich firm przemysłu obronnego. W wizycie towarzyszy prezydentowi m.in. szef BBN Paweł Soloch. 

 

 

 

 

 

>> Spotkanie z Premierem, Ministrem Obrony Jordanii

 

Z premierem Jordanii Hanim Al. Mulkim prezydent Andrzej Duda rozmawiał m.in. o możliwości przyszłej współpracy w odbudowie powojennej państw bliskowschodniego regionu. Minister Krzysztof Szczerski relacjonował, że polityczne spotkania prezydenta Dudy z królem Abdullahem II i premierem tego kraju, ministrem obrony Jordanii dotyczyły przede wszystkim kwestii poszukiwania dróg do pokoju na świecie.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta podczas wizyty w zakładach zbrojeniowych KADDB Zaznaczył, że rozmówcy prezydenta zgodzili się, że kluczem do pokoju w Syrii, między Palestyną i Izraelem, a także na Ukrainie jest poszukiwanie geopolitycznej stabilności.

 

Podkreślił, że jeśli chodzi o współpracę gospodarczą obecny był wątek współpracy w obszarze przemysłu obronnego. - Druga rzecz to współpraca, która się w przyszłości gdzieś na horyzoncie pojawia, czyli współpraca w odbudowie państw, w powojennej odbudowie państw tego regionu – powiedział prezydencki minister. Mówił o ogromym potencjale dla firm polskich i jordańskich, by gdy zapanuje pokój, stworzyć pole do wspólnego uczestniczenia w jego odbudowie.

 

Krzysztof Szczerski powiedział, że na ten temat polski prezydent rozmawiał z premierem Jordanii. Dodał, że jest wyzwaniem cywilizacyjnym przywrócenie zniszczonym terenom ich pierwotnego kształtu, a biznesowym - szansy na współpracę polsko-jordańską.  Wspomniał również, że prezydent dużo mówił o polskiej pomocy udzielanej uchodźcom w regionie i dalszej gotowości udzielania wsparcia.

 

Prezydent zwracał także uwagę, że „celem ostatecznym wspólnoty międzynarodowej powinno być przywrócenie im możliwości powrotu i odbudowy tych społeczności, które zostały przez wojnę zniszczone”. Przypomniał, że polski prezydent przyjechał do Jordanii z darami, które zostaną przekazane uchodźcom. 

 

 

 
 

>> Otwarcie przez Prezydenta RP seminarium nt. współpracy przemysłów zbrojeniowych 

 

Dostrzegam bardzo duży potencjał drzemiący w polsko-jordańskiej współpracy przemysłu obronnego - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia seminarium nt. współpracy przemysłów zbrojeniowych w Ammanie. - Nie będę ukrywał, że jednym z głównych elementów mojej polityki zagranicznej jest dyplomacja ekonomiczna. W związku z tym szczególnie zależy mi na zacieśnianiu współpracy w wymiarze gospodarczym – mówił.

 

Podkreślił, że w związku z tym jest oczywiste, że dostrzega bardzo duży potencjał w drzemiący w polsko-jordańskiej współpracy przemysłu obronnego. - Szczególnie dzisiaj, gdy odradza się rywalizacja geopolityczna między wielkimi mocarstwami, która skutkuje coraz to nowymi ogniskami zapalnymi na świecie, kwestia zapewnienia obywatelom i państwom bezpieczeństwa ma charakter podstawowy – zaznaczył polski prezydent.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP w czasie otwarcia seminarium dotyczącego współpracy przemysłów zbrojeniowych w Jordanii Zaznaczył, że wie, iż Jordania stopniowo rozbudowuje swój potencjał obronny. - Również Polska modernizuje swoje siły zbrojne z silnym udziałem rodzimych, czyli polski producentów – powiedział Andrzej Duda.

 

Przypomniał, że w 2014 r. doszło do podpisania umowy o współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Królestwem Jordanii. - Już sama umowa wyznacza oczywiste ożywienie kontaktów w wymiarze polityczno-wojskowym. Wszystko to sprawia, że jesteśmy dla siebie wzajemnie atrakcyjnym partnerami w zakresie współpracy wojskowo-technicznej, a także na poziomie współpracy producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego – zaznaczył. Podkreślił, że zadowoleniem odnotowuje zainteresowanie polskim sprzętem wojskowym w Jordanii.

 

 

- Polski przemysł obronny już zbudował markę na jordańskim rynku. A firmy sektora zbrojeniowego promują swoja ofertę eksportową wykorzystując takie wielkie wydarzenia branżowe jak targi obronne Sofex, dialog techniczny czy forum biznesu – dodał. Co szczególnie ważne w dzisiejszych niespokojnych czasach – mówił prezydent – polskie firmy zbrojeniowe mogą nie tylko przedstawić sprzęt najwyższej jakości, który ma konkurencyjne ceny, spełnia wszystkie normy natowskie, ale również sprawdzony w warunkach bojowych.

 

- Z satysfakcją przypomnę, że na targach Sofex w 2014 r. polskie stoisko zostało uznane za najatrakcyjniejsze, a na ostatnich w 2016 r. zostało zaszczycone wizytą Jego Wysokości Króla Abdullaha II – dodał prezydent. Powiedział, że wie, iż szczególnym zainteresowanie jordańskich partnerów cieszą się produkty przeznaczone dla sił specjalnych. - I muszę powiedzieć, że wcale mnie to nie dziwi. Choć może nie zabrzmi to skromnie, ale w końcu jakby nie było polscy komandosi należą do absolutnej światowej czołówki – zaznaczył.

 

Zwrócił uwagę, że obecność podczas wizyty w Jordanii przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego potwierdza, że współpraca w dziedzinie obronności ma dla Polski znacznie priorytetowe i może się stać kołem zamachowym dla dwustronnej współpracy. - Znając potencjał i doświadczenie obecnych tu przedstawicieli polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz instytucji badawczo-rozwojowych wierzę, ze zaprezentowana oferta i inne formy współpracy pozwolą na dalsze poszerzanie kontaktów dwustronnych, służących rozwojowi naszych przemysłów obronnych i pogłębianiu współpracy – mówił polski prezydent.

 

Uczestnikom seminarium życzył konstruktywnych rozmów, które zaowocują zawarciem wielu kontraktów. Prezydent Duda zaprosił przedstawicieli przemysłu jordańskiego do Polski, by mogli zapoznać się z ofertą polskich producentów. - Mam nadzieję, ze Jego Królewska Mość zaszczyci nas oficjalną wizytą – zakończył.

 

 

 

 

>> Spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z hierarchami kościołów, członkami Jordańskiego Centrum Dialogu Międzyreligijnego

 

Hierarchowie podkreślali, że Jordania jest przykładem pokojowego współistnienia trzech religii objawionych. Prezydent przypominał, że w Polsce żyje mniejszość muzułmańska, zintegrowana ze społeczeństwem, korzystająca z pełni praw. Dodał, że po holokauście odradza się w naszym kraju kultura żydowska. Zwrócił również uwagę na problem prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

 


 

 

 

>> Wizyta Prezydenta RP w zakładach zbrojeniowych KADDB

 

- Są wstępne ustalenia dotyczące wzajemnej współpracy z Jordanią w zakresie rozwoju przemysłu zbrojeniowego - poinformował w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Az-Zarce koło Ammanu.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta podczas wizyty w zakładach zbrojeniowych KADDB Wyraził również nadzieję, że wkrótce zostaną zawarte konkretne kontrakty. Prezydent Duda przypomniał, że w niedzielę otwierał wspólne seminarium na temat rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Jordanii i Polsce oraz wzajemnej współpracy w tym zakresie także w ramach modernizacji sił zbrojnych.

 

 

 

 

(Źródło: PAP)

Lokalizacja

Poleć znajomemu