przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 27 marca 2017

Wizyta Pary Prezydenckiej w Słowenii

  |   Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Prezydent RP Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor i Tanja Pečar Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Słowenii Boruta Pahora i Tanję Pečar Prezydent RP Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor i Tanja Pečar Prezydent RP Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor i Tanja Pečar Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydentów Wspólne Oświadczenie Prezydentów Polski i Słowenii Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Republiki Słowenii Miro Cerarem Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Republiki Słowenii Miro Cerarem Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Republiki Słowenii Miro Cerarem Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Republiki Słowenii Miro Cerarem Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Republiki Słowenii Miro Cerarem Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Słowenii Milanem Brglezem Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Słowenii Milanem Brglezem Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Słowenii Milanem Brglezem Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Słowenii Milanem Brglezem Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Słowenii Milanem Brglezem Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego
- Słowenia to bardzo ważny element w relacjach Państw Trójmorza - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Lublanie. Wyraził przekonanie, że pierwsze umowy dotyczące rozwoju infrastruktury między Polską a Słowenią zostaną podpisane w lipcu.
 
Zobacz także: Wspólne Oświadczenie Prezydentów Polski i Słowenii Andrzej Duda przebywa w Słowenii z oficjalną wizytą; w poniedziałek spotkał się z prezydentem Borutem Pahorem. Prezydenci przyjęli wspólne oświadczenie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej.
 
Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu polski prezydent mówił, że otrzymał pozytywną odpowiedź od prezydenta Słowenii w kwestii lipcowego szczytu Państw Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie. Zaznaczył, że Słowenia jest niezwykle ważnym elementem gospodarczego projektu, jakim jest współpraca państw położonych wokół Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego, czyli grupa pastw Trójmorza.
 
- To jest projekt, który ma zacieśniać współpracę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami poprzez budowanie infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej pomiędzy krajami Europy Środkowej i tutaj Słowenia ze swoimi portami, z Koprem przede wszystkim, stanowi bardzo ważny element w tych relacjach - mówił Andrzej Duda.
 
 
 
 
 
- Jestem przekonany, że pierwsze umowy dotyczące rozwoju infrastruktury właśnie w ramach tych naszych rozmów i tych porozumień zostaną zawarte pomiędzy przedsiębiorcami już w lipcu, w czasie szczytu Państw Trójmorza w Polsce - dodał prezydent RP.
 
Jak zaznaczył, chciałby, żeby powstały sprawne połączenia kolejowe oraz połączenia sieciami dróg ekspresowych pomiędzy Słowenią a Polską, które spowodują, że oba kraje staną się znacznie bardziej atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie regionem.
 
Zobacz także: "Polska wspiera ambicje Bośni dotyczące członkostwa w UE" Prezydent poinformował, że rozmawiał z prezydentem Słowenii również o sprawach europejskich. - Są pewne elementy, w których Polska i Słowenia mają różne spojrzenia i różne wizje, ale proszę też pamiętać, że jesteśmy państwami o odmiennej charakterystyce, w związku z tym mamy też odmienne spojrzenia na pewne kwestie i to ma charakter zobiektywizowany - powiedział Andrzej Duda.
 
Podkreślił jednocześnie, że jest kilka fundamentalnych spraw, w których Polska i Słowenia mówią jednym głosem. - Jako te kraje, które dążą do tego, żeby być rozwinięte tak, jak kraje Europy Zachodniej, chcielibyśmy europejskiej jedności, chcielibyśmy tego, aby w Europie zachowane zostały podstawowe, elementarne wspólności, ale chcielibyśmy, aby zachowane zostały w Europie także podstawowe i elementarne wolności, które są dla naszych obywateli tak ważne - mówił Duda.
 
Wśród tych wolności wymienił m.in. wolność przemieszczania się osób, usług, kapitału, towarów, a wśród jedności - jedność budżetu, instytucji i prawa, szczególnie traktatowego. Prezydent poinformował również, że rozmowy z prezydentem Słowenii dotyczyły kwestii migracyjnych.
 
- Tutaj jesteśmy zgodni co do współdziałania państw europejskich, co do konieczności wspólnego wspierania się - takiej koniecznej solidarności w strzeżeniu zewnętrznych granic UE przy jednoczesnej woli jak najlepszego funkcjonowania strefy Schengen i żeby w miarę możliwości w ramach UE ta strefa w przyszłości mogła być rozszerzana - powiedział Andrzej Duda.
 
 
 
 
Pahor zaznaczył, że między Słowenią a Polską "z powodów czysto obiektywnych" są różnice, jeśli chodzi o przyszłość UE. Tym ważniejsze jest, mówił, przyjęcie wspólnego oświadczenia w tej kwestii. - To wskazuje, że jest ogromna wola polityczna do współpracy - podkreślił.
 
We wspólnym oświadczeniu prezydenci Polski i Słowenii m.in. zapewnili, że będą dążyć do przeprowadzenia jak najszerszej dyskusji na temat "wspólnej przyszłości Europy". "Dyskusji z poszanowaniem różnorodności, potrzeb wszystkich jej obywateli oraz służącej naszemu wspólnemu dobru" - podkreślili.
 
Zaznaczyli, że ich celem będzie też udoskonalenie procesu podejmowania decyzji w UE oraz wzmocnienia legitymizacji kluczowych instytucji UE. Zobowiązali się także do prowadzenia starań na rzecz ukończenia budowy jednolitego rynku. Podkreślili też potrzebę usprawnienia procedur administracyjnych w celu ograniczenia nadmiernych regulacji i biurokracji.
 
 
 
Na konferencji prasowej padło pytanie o jeden z zapisów przyjętej w sobotę Deklaracji Rzymskiej, mówiący o tym, że państwa UE będą działać wspólnie, w zależności od potrzeb w różnym tempie i z rożnym natężeniem. Prezydentów pytano, jak rozumieją ten zapis i czy nie sugeruje on budowy Unii wielu prędkości. 
 
Według Pahora wydźwięk Deklaracji Rzymskiej jest taki, że chodzi o Europę wielu prędkości. Zdaniem słoweńskiego prezydenta z UE wielu prędkości mamy do czynienia już obecnie. - Rożne państwa mają różne statusy; są na przykład takie, które należą do strefy euro, i takie, które do niej nie należą - mówił. Zaznaczył, że "interesem Republiki Słowenii jest to, by w wypadku, gdy UE wielu prędkości będzie faktem, być w prawidłowym nurcie prawidłowej prędkości".
 
 
 
Prezydent Duda powiedział natomiast, że Deklaracja Rzymska nawiązuje do istniejących zapisów traktatowych o tym, że istnieje możliwość zacieśniania współpracy między państwami UE w pewnych dziedzinach. - W związku z tym Deklaracja Rzymska w tym zakresie nawiązuje do tego, co już dzisiaj jest przewidywane prawodawstwem Unii Europejskiej. Niewątpliwie to jest jej elementem deklaratywnym, ona nie tworzy nowych instytucji, nowych rozwiązań, nowego prawa; ona nawiązuje do istniejących rozwiązań prawnych - zaznaczył.
 
Zapytany o stanowisko Polski dotyczące postępowania arbitrażowego w sprawie sporu granicznego między Słowenią a Chorwacją prezydent Duda odparł: - Polska chciałaby, żeby pojawiło się takie rozstrzygnięcie, które zaakceptują obie strony. Absolutnie nie będziemy w żaden sposób w to postępowanie ingerowali. Z największą radością przyjęlibyśmy, gdyby zapadło takie rozstrzygnięcie czy też uzgodnienie, które zostałoby przez nie oba państwa przyjęte w ramach suwerennych decyzji.
 
  • Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Republiki Słowenii Miro Cerarem
Prezydent Duda podczas swojej wizyty w Słowenii spotkał się również z premierem Miro Cerarem. Zwrócił się do słoweńskiego premiera o poparcie dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. 
 
 
 
 
  • Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Słowenii Milanem Brglezem
 
 
  • Zamknięcie przez Prezydenta RP i Prezydenta RS Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego

Prezydent Andrzej Duda razem ze słoweńskim prezydentem Borutem Pahorem wzięli udział w zamknięciu Polsko-Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego.

 

Prezydent RP podziękował wszystkim, którzy przez lata budowali relacje polsko-słoweńskie zarówno na poziomie dyplomatycznym jak i gospodarczym. Zwracając się do przedsiębiorców podkreślał, że przyczyniają się oni do rozwoju współpracy polsko-słoweńskiej.

 

Dla prezydenta Andrzeja Dudy istotne są "czyste współczynniki ekonomiczne" dotyczące współpracy między Polską a Słowenią. Zaznaczył, że polsko-słoweńska wymiana gospodarcza w 2016 r. osiągnęła 1,3 mld euro, a w stosunku do 2015 r. wzrosła o 3,6 proc.

 

"To pokazuje nie tylko, że ona istnieje, ale że ona ma swoją dodatnią dynamikę, co dla nas jako prezydentów, jako głów państw, jest niezwykle ważne, bo chcielibyśmy dla dobra naszych obydwu krajów, dla dobra obywateli, także dla dobra rynków pracy w naszych krajach, aby ta wymiana gospodarcza się rozszerzała" – powiedział Andrzej Duda.

 

Dodał, że poziom eksportu z Polski do Słowenii jest obecnie większy niż poziom importu ze Słowenii do Polski. Prezydent zaznaczył, że chciałby, aby bilans handlowy się wyrównał. Zachęcał słoweńskich przedsiębiorców, aby "przyjrzeli się możliwościom inwestycyjnym w Polsce", które – według niego - są dobre i dają bardzo dobrą perspektywę.

 

"Polska jest krajem, który rozwija się w sposób stabilny, Polska ma dzisiaj stabilne władze, które będą w Polsce rządziły na pewno jeszcze przez najbliższe lata, Polska ma dzisiaj stabilną sytuację gospodarczą, ma stały wzrost gospodarczy, z roku na rok nasze PKB wzrasta. Polska ma systematycznie, z miesiąca na miesiąc, spadające bezrobocie" - powiedział prezydent.

 

Podkreślił, że polski rząd planuje zrealizować w ciągu najbliższych lat wiele reform, które mają usprawnić funkcjonowanie gospodarki, podnieść jej innowacyjność i w efekcie jej wydajność.

"Chcemy, żeby nasze możliwości produkcyjne jako państwa, nasze możliwości także jako społeczeństwa były w lepszym stopniu wykorzystane, żebyśmy byli w tym znaczeniu gospodarczym gospodarką opartą na wiedzy, ku temu zmierza cały szereg działań realizowanych przez polski rząd" - mówił prezydent Duda.

 

W tym kontekście wymienił m.in. przygotowany przez wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zdaniem prezydenta ten plan zakłada dobrą współpracę pomiędzy rządem a sferą gospodarki wolnorynkowej.

 

Prezydent Duda zaznaczył, że wiele działań polskich władz zamierza do tego, by ułatwiać przedsiębiorcom funkcjonowanie, również poprzez znoszenie barier. "Mam nadzieję, że poprzez to polski rynek będzie stawał się dla przedsiębiorców coraz bardziej interesujący i coraz bardziej klarowny, jeżeli chodzi o istniejące na nim regulacje prawne" - podkreślił.

 

Andrzej Duda mówił też o koncepcji współpracy państw Trójmorza, czyli państw położonych nad Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Zaznaczył, że podstawowym założeniem tej koncepcji jest stworzenie "nowych, znacznie sprawniejszych rozwiązań infrastrukturalnych" na osi Północ-Południe w Europie Środkowej.

 

"Chodzi o to, żebyśmy usprawniali istniejące linie kolejowe i budowali nowe; byśmy budowali autostrady i drogi ekspresowe (...). Potrzebny nam jest sprawniejszy, szybszy, bardziej ekologiczny transport" - podkreślił polski prezydent.

 

Przypomniał, że w lipcu w Polsce odbędzie się szczyt państw Trójmorza. Zaznaczył, że to jednak nie przywódcy państw mają zawierać ze sobą umowy i porozumienia, bo przede wszystkich chodzi o to, by to robili przedsiębiorcy. "Chciałbym państwa zapewnić, że w tym zakresie jest zielone światło" - podkreślił Andrzej Duda.

 

Prezydent Słowenii Borut Pahor zaznaczył, że "Słowenia i Polska to dwa zaprzyjaźnione kraje", które "mają uregulowane polityczne, gospodarcze, kulturalne, jak i zupełnie ludzkie relacje". Według niego oba państwa "pomagają sobie wzajemnie, uzupełniają się". Borut Pahor ocenił, że to wpływa pozytywnie również na gospodarkę.

 

Jego zdaniem bardzo ważne jest to, że wraz z prezydentem Dudą - jak mówił - "bez względu na różnice", przygotowane zostało wspólne oświadczenie dotyczące rozwoju Unii Europejskiej. "Podkreśliliśmy te wspólne stanowiska, co do których sądzimy, że są znaczące, fundamentalne, aby zmniejszyć nieprzewidywalność kierunku rozwoju Unii Europejskiej" - powiedział prezydent Pahor.

 

 
(PAP, inf. własna)

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.