Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 24 września 2018

Para Prezydencka z wizytą w Nowym Jorku [PL/ENG]

Prezydent Andrzej Duda podczas 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 2015 r.

W poniedziałek Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką rozpoczynają wizytę w Nowym Jorku związaną z udziałem w 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. ENGLISH VERSION >>>


– Tematem przewodnim wystąpienia Prezydenta RP na forum Zgromadzenia będzie wizja pozytywnego multilateralizmu związanego z budowaniem realnej wspólnoty międzynarodowej, opartej na suwerennej równości państw – poinformował szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski. Jak dodał, „Polska przeciwstawia go multilateralizmowi negatywnemu, który polega na koncercie mocarstw i opiera się na dążeniu przez niektóre kraje do decydowania o losie innych bez ich udziału i w imię własnych egoistycznych interesów kosztem bezpieczeństwa pozostałych. Z tendencjami w kierunku tworzenia negatywnego multilateralizmu mamy do czynienia i w samej Europie, i w stosunkach globalnych”.


Wizyta w Nowym Jorku będzie okazją do kolejnego spotkania Prezydentów RP i USA. Obaj wezmą udział w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ, której przewodniczył będzie amerykański przywódca. Dyskusja będzie poświęcona nierozpowszechnianiu broni masowego rażenia.

 

Polska Para Prezydencka będzie też gościć na tradycyjnym przyjęciu dla głów państw, które Donald Trump wyda przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.  

 

  • Przygotowania do szczytu klimatycznego w Katowicach


Drugim ważnym tematem uczestnictwa Prezydenta w obradach ONZ bedą kwestie klimatyczne w związku z przygotowaniami do Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach w grudniu br.


Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, które będzie poświęcone zmianom klimatycznym. Już na początku grudnia br. Polska obejmie przywództwo w procesie globalnych negocjacji klimatycznych podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i zorganizuje szczyt w Katowicach. Ma on szansę stać się jednym z kamieni milowych globalnych negocjacji klimatycznych. Głównym jego celem, a zarazem priorytetem polskiej prezydencji, jest finalizacja programu prac Porozumienia Paryskiego.

 

  • Udział Polski w misjach pokojowych 

Trzecim zagadnieniem, które podejmie Andrzej Duda będzie przyszłość misji pokojowych ONZ. Prezydent weźmie udział w spotkaniu pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego na temat poprawy efektywności i bezpieczeństwa misji pokojowych ONZ.


Polska podpisała nową Deklarację Wspólnych Zobowiązań w sprawie Operacji Pokojowych i aktywnie zabiega o powrót do zwiększonego udziału w tych działaniach. Ze względu na doświadczenie w misjach bliskowschodnich szczególnie zależy nam na powrocie w ten właśnie rejon. Na początku sierpnia 2018 r. strona polska zgłosiła w Sekretariacie ONZ nasze zainteresowanie zaangażowaniem w misję UNDOF  (misja Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan). Jak poinformował Krzysztof Szczerski, we wrześniu złożyliśmy notę i zarejestrowaliśmy zgłoszenie w systemie generacji sił. – Nasz powrót do szeregów tej misji stanowiłby sukces zarówno dla Polski, jak i ONZ – uważa minister Szczerski.

 

Polska zadeklarowała również udział siedmiu policjantów w misji UNMISS w Sudanie Południowym. Obecnie trwają przygotowania do ich wyjazdu w rejon misji. – Mamy nadzieję na ich możliwie jak najszybszy wyjazd, najpóźniej na początku 2019 roku – dodał szef prezydenckiego gabinetu.

Lokalizacja

Poleć znajomemu