Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 września 2018

Prezydent: Polska przystępuje do deklaracji dot. wzmocnienia operacji pokojowych ONZ [PL/ENG]

  |   Udział Prezydenta RP w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping” pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego ONZ Udział Prezydenta RP w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping” pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego ONZ Udział Prezydenta RP w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping” pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego ONZ Udział Prezydenta RP w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping” pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego ONZ Udział Prezydenta RP w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping” pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego ONZ

Zobacz także: 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ [PL/ENG] Polska z satysfakcją przystępuje do deklaracji dotyczącej wzmocnienia operacji pokojowych ONZ – powiedział we wtorek w Nowym Jorku Prezydent Andrzej Duda podczas debaty w siedzibie Narodów Zjednoczonych.

 

Spotkaniu na wysokim szczeblu poświęconemu przyjęciu deklaracji „Action for Peacekeeping” przewodniczył sekretarz generalny ONZ António Guterres. ENGLISH VERSION >>>

 

– Polakom bardzo bliskie jest pragnienie życia w pokoju, w stabilnym i silnym państwie, zapewniającym obywatelom bezpieczeństwo, wolność i komfort życia. Dlatego Polska z satysfakcją przystępuje do deklaracji z nadzieją, że jej przyjęcie przyniesie pożądane skutki – powiedział Andrzej Duda.

 

Zobacz także: Minister Szczerski o wystąpieniu Prezydenta Trumpa w ONZ [PL/ENG] Wyraził nadzieję, że „w niedalekiej przyszłości Polska będzie mogła ponownie skorzystać ze swojego wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas udziału w operacjach pokojowych ONZ”. – Tym samym przyczynimy się do utrwalenia ładu międzynarodowego, który można opisywać przez pryzmat skuteczności jego narzędzi, stabilności jego sytuacji i solidarności jego uczestników. A jego atrybutami będą pokój, równość i rozwój – powiedział polski Prezydent.

 

Zapewnił, że już niebawem polscy policjanci dołączą do misji ONZ. Wyraził nadzieję, że podobnie będzie w przypadku trzystuosobowej kompanii zmechanizowanej.

 

 

Andrzej Duda zaznaczył, że wyzwania stojące przed uczestnikami operacji pokojowych są dziś diametralnie różne od zagrożeń występujących dziesięć, czy nawet pięć lat temu. Jak podkreślił, obecnie codziennością są nowe zagrożenia m.in. terroryzm, zmiany klimatyczne, „jak również oddziaływanie środków bojowych wykorzystujących najnowsze technologie".

 

Według polskiego Prezydenta, Rada Bezpieczeństwa ONZ „powinna na bieżąco dostosowywać zakres mandatów, wyposażenie i zarządzanie misjami do aktualnych wyzwań na świecie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony ludności cywilnej”.

 

Zobacz także: Rozmowy Prezydenta RP podczas wizyty w Nowym Jorku [PL/ENG] – Nie stać nas na bierność, wyczekiwanie i pasywne dostosowywanie się do uniwersalnych trendów – podkreślił Prezydent.

 

Zaznaczył, że „misje pokojowe to niezbędne narzędzie w osiągnięciu trzech wzajemnie uzupełniających się parametrów działania ONZ: skuteczności, stabilności i solidarności”.

 

– Przez większą skuteczność sił Narodów Zjednoczonych do zapewnienia bezpieczeństwa w świecie zwiększymy stabilność i przewidywalność sytuacji międzynarodowych – przekonywał Andrzej Duda. Jak zauważył, „stabilne ramy działania ONZ tworzą z kolei podwaliny niezbędne dla utrwalenia pożądanych cech ładu międzynarodowego – solidarności, zrównoważonego rozwoju i pokoju”.

 

 

– Jeśli chcemy wspólnoty międzynarodowej, która będzie strażnikiem pokoju i równości państw wobec prawa, to musimy zadbać o mechanizmy ich realizacji. Fundamenty tego ładu, jakimi są wartości i zasady ONZ, musimy uzupełnić konkretnymi i egzekwowalnymi zdolnościami militarnymi Narodów Zjednoczonych – oświadczył polski Prezydent.

 

Wyraził uznanie dla zaangażowania uczestników misji pokojowych ONZ – państw przyjmujących misje i państw wysyłających oddziały wojskowe i policyjne oraz ekspertów cywilnych.

 

– Z należną czcią oddajemy hołd wszystkim uczestnikom operacji pokojowych, którzy poświęcili swoje życie lub zdrowie w dążeniu do osiągnięcia trwałego pokoju na świecie. To najwyższa ofiara, jaką zdolny jest złożyć człowiek – mówił Andrzej Duda.

 

Jak mówił wcześniej Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski, Polska podpisała nową Deklarację Wspólnych Zobowiązań ws. Operacji Pokojowych i aktywnie zabiega o powrót do zwiększonego udziału w tych działaniach.

 

– Na początku sierpnia 2018 r. zgłosiliśmy w Sekretariacie ONZ nasze zainteresowanie zaangażowaniem w misję UNDOF (misji Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan) – poinformował prezydencki minister. We wrześniu Polska złożyła notę i zarejestrowała zgłoszenie w systemie generacji sił.

 

– Nasz powrót do szeregów tej misji stanowiłby sukces zarówno dla Polski, jak i ONZ. Polska zadeklarowała również udział siedmiu policjantów w misji UNMISS w Sudanie Południowym. Obecnie trwają przygotowania do ich wyjazdu w rejon misji. Mamy nadzieję na ich możliwie jak najszybszy wyjazd, najpóźniej na początku 2019 roku – podkreślił Krzysztof Szczerski. (PAP/KP)

Poleć znajomemu