Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 września 2018

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z udziałem Prezydenta RP [PL/ENG]

  |   Udział Prezydenta RP w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Udział Prezydenta RP w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Udział Prezydenta RP w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Udział Prezydenta RP w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Udział Prezydenta RP w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Udział Prezydenta RP w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych

Zobacz także: Wystąpienie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ [PL/ENG] Prezydent Andrzej Duda uczestniczył  w środę, w nowojorskiej siedzibie ONZ, w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Obradom RB ONZ przewodniczył Prezydent USA Donald Trump. 

 

- Nierozprzestrzenianie Broni Masowego Rażenia to wysiłek zbiorowy. Aby utrzymać architekturę bezpieczeństwa, którą budowaliśmy przez dziesięciolecia, aby zapobiec koszmarom coraz to nowych przypadków użycia broni masowego rażenia, potrzebujemy pełnego zaangażowania nas wszystkich, bez żadnego wyjątku, w przestrzeganie wszystkich norm i zobowiązań w tej dziedzinie - podkreślał Andrzej Duda w swoim wystąpieniu.  ENGLISH VERSION >>>

 

Zobacz także: Prezydent: Suwerenna równość państw - priorytetem Polski w RB ONZ Wystąpienie Prezydenta na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ [PL/ENG] Polski Prezydent wezwał ponadto wszystkie państwa członkowskie do wyrażenia jasnego, zdecydowanego i jednomyślnego wsparcia całej społeczności międzynarodowej na rzecz integralności Konwencji o Broni Chemicznej oraz  poparcia wysiłków Organizacji na rzecz Zakazu Broni Chemicznej. Zapowiedział, że Polska złoży do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych projekt Rezolucji ws. Implementacji Konwencji o Broni Chemicznej. 

 

- Chcę powiedzieć jasno: każdorazowy przypadek użycia broni chemicznej jest przestępstwem - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że ani jeden przypadek użycia broni chemicznej nie może pozostawać bez odpowiedzi, ponieważ stanowi to podważenie nie tylko fundamentalnego poczucia sprawiedliwości, ale wręcz prowadzi do erozji reżimów nierozprzestrzeniania i rozbrojenia; a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich.

 

 

 

Prezydentowi  towarzyszyli podczas RB ONZ Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, Szef BBN Paweł Soloch oraz Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz i Joanna Wronecka, Stała Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych.


Polska w styczniu br. objęła dwuletnie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

 


 

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 państw. Jej stałymi członkami są Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostałych 10 członków RB Zgromadzenie Ogólne wyłania w głosowaniu na dwuletnie kadencje.

 

Karta Narodów Zjednoczonych zakłada, że Zgromadzenie Ogólne wybiera dziesięciu innych członków Organizacji jako niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, „mając szczególnie na uwadze przede wszystkim zasługi poszczególnych członków w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w realizacji innych celów Organizacji oraz słuszny podział geograficzny”.


Art. 24 Karty przewiduje, że w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji Organizacji narodów Zjednoczonych członkowie jej nakładają na Radę Bezpieczeństwa główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz uznają, że Rada Bezpieczeństwa działa z tytułu tej odpowiedzialności z ich ramienia.

(KG)

Lokalizacja

Poleć znajomemu