Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 października 2018

Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej [PL/ENG]

  |   Prezydent Andrzej Duda i gospodarz tegorocznego szczytu V4 Prezydent Słowacji Andrej Kiska Powitanie Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiskę Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Ceremonia powitania Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta Republiki Słowackiej Ceremonia powitania Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta Republiki Słowackiej Ceremonia powitania Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej przez Prezydenta Republiki Słowackiej Family photo Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Udział Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w pierwszej sesji plenarnej Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Po zakończeniu drugiej sesji plenarnej Prezydenci odbyli lot śmigłowcem nad Tatrami Wysokimi Lot śmigłowcem nad Tatrami Wysokimi Lot śmigłowcem nad Tatrami Wysokimi Prezydenci Polski, Słowacji i Węgier podczas szczytu przywódców państw V4 Przyjazd Prezydentów do Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie Wizyta Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Muzeum Wsi Liptowskiej Prezentacja rękodzieła Wizyta Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Muzeum Wsi Liptowskiej

W miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji Prezydent Andrzej Duda bierze udział – razem z Prezydentami Węgier Jánosem Áderem, Czech Milošem Zemanem oraz Słowacji Andrejem Kiską – w dwudniowym szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej.

ENGLISH VERSION>>

 

Prezydenci debatowali w czwartek na dwóch sesjach plenarnych: „Aktualne wyzwania w Europie” i „Odpowiedzialna polityka społeczna”. Piątkowa sesja poświęcona będzie postępowi technologicznemu w kontekście wyzwań dla zatrudnienia i poziomu życia w krajach Grupy V4.

 

Jednym z dominujących wątków podczas sesji – mówił podczas briefingu Szef  Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski – był przyszły europejski budżet. Jak poinformował prezydencki minister, przywódcy państw V4 zgodzili się, że Grupa Wyszehradzka powinna walczyć o to, by budżet UE był budżetem subsydiarnym i sprawiedliwym, by pozwalał każdemu z państw maksymalnie wykorzystać możliwości rozwojowe. Jak zauważył, Wyszehrad – ale także kraje Inicjatywy Trójmorza – są tą częścią Europy, która wnosi do Unii entuzjazm, rozwój i dynamikę gospodarczą, ale potrzebuje wciąż nadrobienia zaległości, zwłaszcza infrastrukturalnych.


Ponadto, Prezydenci państw V4 formułowali recepty na naprawę UE. – Jest to głos w ramach Europy i na rzecz Europy – zaznaczył minister Szczerski. Jak podkreślił, jako beneficjenci jedności UE oraz przedstawiciele bardzo proeuropejskich społeczeństw głowy państw Grupy Wyszehradzkiej mają „prawo i obowiązek” mówić o tym, co uważają za mankamenty współczesnej integracji europejskiej.

 

– Jednym z takich mankamentów jest nadmierna ingerencja instytucji europejskich w politykę wewnętrzną państw członkowskich. Wszyscy wspólnie mówili o takich przykładach, jak właśnie ingerencja instytucji europejskich w sytuację na Węgrzech czy w Polsce – powiedział prezydencki minister. Ingerencja ta ma, według niego, charakter pozatraktatowy i „powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją, w której instytucje same tworzą dla siebie kompetencje”.

 

– To jest coś, co powoduje, że Europa traci tę podstawę, która była u jej zarania, czyli że wszystko to, co dzieje się w Europie, dzieje się za zgodą państw, na rzecz narodów europejskich i przy szanowaniu ich politycznych wyborów, przy szanowaniu ich politycznych opinii – dodał Krzysztof Szczerski.

 

 

Innym tematem czwartkowej sesji była kwestia otwartości Europy. Minister Szczerski podkreślił, że kraje Grupy Wyszehradzkiej są dzisiaj w Unii adwokatem „niezamykania się Europy i nietworzenia Europy wielu prędkości”. - My sami chcemy być ważną częścią integracji europejskiej, chcemy także, żeby ta integracja objęła kolejne państwa - oświadczył. Wymienił tu Bałkany Zachodnie, Ukrainę i Gruzję.

 

Minister, pytany przez dziennikarzy, czy grupa V4 uzgodniła wspólne stanowisko w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2, odpowiedział: – Polska i Słowacja są liderami, jeżeli chodzi o opinie na temat Nord Stream 2. Pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej przyjmują nasze stanowisko do wiadomości i, nie działając w ramach projektu Nord Stream 2, wspierają nasze stanowisko krytyczne – zaznaczył. Podkreślił zarazem, że żaden z krajów Grupy V4 „nie deklaruje uczestnictwa w projekcie Nord Stream 2 i nie będzie jego beneficjentem”.

 

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg o zdolności przesyłowej 55 mld m sześc. gazu rocznie ma być gotowy do końca 2019 r. Jedynym właścicielem Nord Stream 2 jest Gazprom, partnerami finansowymi w przedsięwzięciu są europejskie firmy: Engie, OMV, Shell, Uniper i Wintershall.

 

 

Zobacz także: Prezydent weźmie udział w spotkaniu Prezydentów V4 na Słowacji Jeszcze przed szczytem prezydencki minister zapowiadał, że podczas paneli dyskusyjnych Andrzej Duda będzie zwracał uwagę m.in. na rosnący potencjał gospodarczy i polityczny Europy Środkowej. — Współpraca regionalna jest bowiem obecnie ważnym ogniwem działań prowadzących do budowania jedności i solidarności całej UE — wyjaśnił Krzysztof Szczerski.

 

 

Podczas szczytu Andrzej Duda ma też rozmawiać o najważniejszych sposobach prowadzenia odpowiedzialnej polityki społecznej, która uwzględnia rozwój technologiczny i związane z nim zmiany na rynku pracy. — Musimy być świadomi potencjału, ale i konsekwencji społecznych wynikających z rosnącej innowacyjności gospodarek i potrzeby konkurencyjności. Odpowiedzią polityków powinno tu być m.in. poprawianie poziomu funkcjonowania instytucji państwowych i rozwój kompetencji poprzez efektywny system edukacji – mówił szef prezydenckiego gabinetu.

 

PROGRAM PRASOWY>>

 

Po zakończeniu drugiej sesji plenarnej Prezydenci odbyli lot śmigłowcem nad Tatrami Wysokimi. Następnie odwiedzili Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie.

 

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP na konferencji prasowej prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej Poprzedni szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej odbył się rok temu na Węgrzech. Przywódcy opowiedzieli się wówczas za szybszą integracją krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

 

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. V4 stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. prezydencję w Grupie sprawuje Słowacja. (PAP)

Lokalizacja

Poleć znajomemu