Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 25 września 2019

Prezydent w ONZ o prawach dziecka i zrównoważonym rozwoju

  |   Prezydent RP podczas spotkania wysokiego szczebla, poświęconego 30-leciu Konwencji Praw Dziecka Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z polskiej inicjatywy – to nasz kraj w latach 70. zaproponował projekt w tej sprawie Komisji Praw Człowieka ONZ Prezydent RP podczas spotkania wysokiego szczebla, poświęconego 30-leciu Konwencji Praw Dziecka Prezydent RP podczas spotkania wysokiego szczebla, poświęconego 30-leciu Konwencji Praw Dziecka Prezydent: Tradycja naszego zaangażowania w poprawę sytuacji dzieci na całym świecie bazuje na wrażliwości polskiego społeczeństwa i naszej spuściźnie historycznej. Prezydent RP podczas spotkania wysokiego szczebla, poświęconego 30-leciu Konwencji Praw Dziecka Tuż po Prezydencie RP głos zabrał Anthony Rogalski (dziecięcy reprezentant Polonii) Po spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym 30-leciu Konwencji Praw Dziecka (fot. Office of the President of the General Assembly) Andrzej Duda podczas debaty o intensyfikacji działań na rzecz wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju Prezydent: Biorąc pod uwagę bagaż zaszłości historycznych i realia geopolityczne, w Polsce udało się osiągnąć bardzo wiele. Prezydent: Biorąc pod uwagę bagaż zaszłości historycznych i realia geopolityczne, w Polsce udało się osiągnąć bardzo wiele. Prezydent Andrzej Duda podczas środowej debaty w siedzibie ONZ Prezydent Andrzej Duda podczas środowej debaty w siedzibie ONZ

Ostatniego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych Prezydent Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla, poświęconym 30-leciu Konwencji Praw Dziecka. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z polskiej inicjatywy – to nasz kraj w latach 70. zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie konwencji i przedstawił projekt.

 

– Tradycja naszego zaangażowania w poprawę sytuacji dzieci na całym świecie bazuje na wrażliwości polskiego społeczeństwa i naszej spuściźnie historycznej – mówił Prezydent RP podczas środowej debaty w siedzibie ONZ, wspominając cierpienia polskich dzieci podczas I i II wojny światowej.  CAŁE WYSTĄPIENIE [PL/ENG]>>

 


 

Tuż po nim głos zabrał młody przedstawiciel Polonii Anthony Rogalski: Chcemy móc na was, dorosłych, liczyć, ale potrzebujemy też wolności, by poznawać świat; chcemy wam ufać i móc otwarcie rozmawiać o naszych wątpliwościach i dylematach.

 

Andrzej Duda wziął też udział w spotkaniu poświęconym intensyfikacji działań na rzecz wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju. – Biorąc pod uwagę bagaż zaszłości historycznych i realia geopolityczne, w Polsce udało się osiągnąć bardzo wiele – podkreślił. CAŁE WYSTĄPIENIE>>
 

 

Po południu czasu lokalnego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami organizacji żydowskich. Ostatni punkt wizyty Prezydenta w Nowym Jorku to spotkanie z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem. 

Poleć znajomemu