Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 września 2021

Debata wysokiego szczebla nt. energii [PL/EN]

prezydent przemawia wirtualnie   |   Nowy Jork | Prezydent występuje w debacie wysokiego szczebla nt. energii Nowy Jork | Prezydent występuje w debacie wysokiego szczebla nt. energii Nowy Jork | Prezydent występuje w debacie wysokiego szczebla nt. energii Nowy Jork | Prezydent występuje w debacie wysokiego szczebla nt. energii

Andrzej Duda wziął udział w organizowanej przez ONZ debacie wysokiego szczebla na temat energii. W wystąpieniu zapowiedział podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i podkreślił szczególną rolę energetyki wiatrowej. English version >>>

 

Prezydent przyznał podczas debaty organizowanej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że „transformacja energetyczna jest wielkim technicznym i finansowym wyzwaniem dla Polski”, jednak podkreślił, że przyjęta w tym roku polityka energetyczna Polski do 2040 r. nakreśli „jasną wizję” tej transformacji, wytyczając ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

 

Andrzej Duda zaznaczył jednocześnie, że w transformacji Polska „stawia ludzi na pierwszym miejscu i bierze pod uwagę lokalne realia”. Dodał, że nasz kraj jest zainteresowany  „sprawdzonymi i konkurencyjnymi technologiami w energetyce odnawialnej i jądrowej, z gazem ziemnym jako paliwem przejściowym”.

 

Zapowiedział, że w ramach strategii polska podwoi produkcję energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., a szczególną rolę odgrywać będą odgrywać w tym farmy wiatrowe na Bałtyku. (PAP)

Poleć znajomemu