Menu rozwijane

27 listopada 2018

– Konieczne jest przywrócenie ładu na Morzu Azowskim; marynarze ukraińscy, którzy zostali wzięci do niewoli przez wojska rosyjskie, muszą zostać uwolnieni, a okręty zwrócone – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda w Sofii na konferencji prasowej po rozmowach z Prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem. Przyznał, że dużą część spotkania Prezydenci poświęcili sytuacji na Ukrainie. ENGLISH VERSION>>

– Rosja dzisiaj okupuje teren Ukrainy – nie ma wątpliwości, że jest agresorem, że po raz kolejny doszło do złamania prawa międzynarodowego i porozumień zawartych pomiędzy Rosją a Ukrainą, choćby jeżeli chodzi o żeglugę na Morzu Azowskim.  To jest coś, czego zaakceptować nie można, i Polska z takim działaniem absolutnie się nie godzi – zaznaczył Andrzej Duda.

Podkreślił także, że jeżeli będą zgłaszane międzynarodowe inicjatywy, takie jak kwestia dalszych sankcji wobec Rosji, to Polska na pewno będzie się w nie włączała. – Jesteśmy gotowi w zasadzie na wszystkie działania, które doprowadzą do zakończenia tego konfliktu – powiedział.

Jak dodał, obaj z Prezydentem Radewem nie mają wątpliwości, że „potrzebne są dalsze działania, aby w tej części Europy, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, zakończył się ten konflikt zbrojny, który tam cały czas trwa od 2014 r., a to jest związane przede wszystkim z tym, żeby wreszcie porozumienia mińskie były przestrzegane i zrealizowane”.  – O to ze wszystkich sił apelujemy – zaznaczył polski Prezydent.

Do sytuacji na Morzu Azowskim odniósł się na wtorkowej konferencji także Prezydent Bułgarii. Jak zaznaczył, podczas rozmów w Sofii, wraz z Andrzejem Dudą wyrazili zaniepokojenie z powodu eskalacji napięcia w regionie Morza Czarnego. – Dążąc do rozwiązania konfliktu, „wzywamy do rozwagi, wstrzemięźliwości i dialogu, bez użycia siły – powiedział Rumen Radew.

Andrzej Duda we wtorkowym oświadczeniu nawiązał też m.in. do obchodzonych w tym roku rocznic: stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 140. rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod jarzma tureckiego, a także stulecia polsko-bułgarskich stosunków dyplomatycznych. Mówił też o znakomitych – jego zdaniem – relacjach łączących dziś oba kraje.

Prezydent Duda podkreślił, że Polska i Bułgaria są ze sobą bardzo powiązane. Wyraził wdzięczność wobec Prezydenta Radewa za zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza. – Ogromnie się cieszę, że – mam nadzieję – za kilka lat Via Carpatia połączy Polskę z Bułgarią i będzie faktycznie transeuropejską arterią, którą będzie można się przemieszczać pomiędzy Północą a Południem, pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi a właśnie Bułgarią i dalej, w kierunku Turcji. Będzie to nie tylko wielki skok pod względem gospodarczym i transportowym, ale przede wszystkim także skok w znaczeniu międzyludzkim. Ułatwi to kontakty międzyludzkie, turystykę – powiedział.

– Dziękowałem Panu Prezydentowi za zaangażowanie w proces integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską – relacjonował Andrzej Duda, dodając, że rozmawiali także o drodze Republiki Macedonii do członkostwa w UE i NATO.

We wtorek przed południem Para Prezydencka została oficjalnie powitana w stolicy Bułgarii przez Prezydenta tego kraju Rumena Radewa i jego Małżonkę.

„Jeśli będą inicjatywy dot. sankcji wobec Rosji, Polska się w nie włączy” [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu

Obie Pary Prezydenckie wzięły udział w ceremonii złożenia wieńca przed sofijskim Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Następnie w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w „cztery oczy” Prezydentów Dudy i Radewa, a także rozmowy plenarne pod ich przewodnictwem.

„Jeśli będą inicjatywy dot. sankcji wobec Rosji, Polska się w nie włączy” [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Może Cię zainteresować Para Prezydencka rozpoczyna oficjalną wizytę w Bułgarii Polityka budżetowa i energetyczna UE wśród tematów wizyty Prezydenta w Bułgarii [PL/ENG] „Polska jest bezpieczna, ale nasz region znowu poddany próbie destabilizacji” [PL/ENG]

Kolejnym punktem programu była ceremonia wprowadzenia do obiegu ilustrowanej karty pocztowej wydanej z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Bułgarią.  Karta powstała z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bułgarii oraz Ministerstwa Transportu, Technologii Informacyjnych i Łączności (Państwowa Poczta Bułgarska). Autorem projektu jest Symeon Krystev, a planowany nakład to 500 szt.

„Jeśli będą inicjatywy dot. sankcji wobec Rosji, Polska się w nie włączy” [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Z Pałacu Prezydenckiego Andzej Duda udał się do Urzędu Rady Ministrów na spotkanie z premierem Bułgarii Bojko Borisowem. Polski Prezydent rozmawiał również z przewodniczącą bułgarskiego parlamentu Tsvetą Karayanchewą.

Wizytę polskiej Pary Prezydenckiej w Bułgarii zwieńczył udział Prezydentów obu krajów i ich Małżonek w finisażu wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Instytucie Polskim w Sofii.

Może Cię zainteresować Wystąpienie podczas finisażu wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Sofii

Prezydent zauważył, że wystawa przedstawia ostatni etap odzyskiwania niepodległego państwa przez pryzmat sześciu wielkich Polaków, nazywanych Ojcami Niepodległości. – Pokazuje też obraz wielkiego zjednoczenia narodowego, do jakiego wtedy doszło w naszym społeczeństwie, wśród Polaków – dodał i wyjaśnił, że mimo różnic między ówczesnymi politykami, mieli oni wspólny cel, jakim było wolne państwo polskie.

Prezydent zwrócił uwagę, że z tej perspektywy łatwiej Polakom zrozumieć historię Bułgarów, którzy musieli „przejść wiele trudnych stuleci, by cieszyć się wolną i niepodległą ojczyzną”.

– Jeżeli spojrzymy na dzieje Bułgarii i narodu bułgarskiego, to jakże wielkim bólem musiało być pięćset lat tureckiej niewoli i potem sto lat wielkiego odrodzenia narodowego, w czasie których kolejne  pokolenia starały się odzyskać ojczyznę – powiedział.

Prezydent przypomniał krótko historię odzyskania niepodległości przez Bułgarię. Autonomiczne Księstwo Bułgarii powstało 140 lat temu. Po trzydziestu latach, w 1908 roku, uzyskało pełną niepodległość i stało się Królestwem Bułgarii.

– Pewnie dlatego, Panie Prezydencie, oba nasze narody tak dobrze rozumieją, co to znaczy mieć wolne, suwerenne i niepodległe państwo – podkreślał Andrzej Duda, zwracając się do Prezydenta Rumena Radewa

Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki Ojców Niepodległości:  Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego, którzy - choć różniły ich poglądy polityczne - potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości i, wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

Parze Prezydenckiej podczas wizyty towarzyszyli m.in. Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska i Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką złożyli oficjalną wizytę w wyjątkowym okresie ważnych dla Polski i Bułgarii rocznic. To ostatnia z zaplanowanych na ten rok wizyt zagranicznych Prezydenta RP związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i jednocześnie pierwsza z wizyt otwierających cykl spotkań wiążących się ze stuleciem nawiązywania stosunków dyplomatycznych przez odrodzone państwo polskie. (MK/PAP)

Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Sofii
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Sofii
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Sofii
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radewa i Małżonkę
Ceremonia złożenia wieńca przez Prezydenta RP i Małżonkę przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
Ceremonia złożenia wieńca przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
Ceremonia złożenia wieńca przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
Powitanie w Pałacu Prezydenckim w Sofii
Powitanie w Pałacu Prezydenckim w Sofii
Powitanie w Pałacu Prezydenckim w Sofii
Rozmowy w Pałacu Prezydenckim w Sofii
Rozmowy Par Prezydenckich
Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydentów
Ceremonia wprowadzenia do obiegu ilustrowanej karty pocztowej wydanej z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Bułgarią
Ceremonia wprowadzenia do obiegu ilustrowanej karty pocztowej wydanej z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Bułgarią
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RB z przedstawicielami mediów
Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premierem Republiki Bułgarii Bojko Borisowem
Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premierem Republiki Bułgarii Bojko Borisowem
Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premierem Republiki Bułgarii Bojko Borisowem
Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Premierem Republiki Bułgarii Bojko Borisowem
Polski Prezydent rozmawiał z przewodniczącą bułgarskiego parlamentu Tsvetą Karayanchewą
Polski Prezydent rozmawiał z przewodniczącą bułgarskiego parlamentu Tsvetą Karayanchewą
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Uroczysty finisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości“ z udziałem Par Prezydenckich Polski i Bułgarii
Zakończenie wizyty Pary Prezydenckeij w Bułgarii
o700248373.jpg
o1262541996.jpg
o874318405.jpg
o2026821460.jpg
o1973699756.jpg
o1893562064.jpg
o1364538088.jpg
o1525353428.jpg
o1929322673.jpg
o2084824749.jpg
o358106139.jpg
o744486456.jpg
o900637356.jpg
o285820437.jpg
o1165660498.jpg
o1985448278.jpg
o1533671129.jpg
o1749536813.jpg
o326326487.jpg
o263830185.jpg
o1944824489.jpg
o1691503229.jpg
o763126091.jpg
o1107670035.jpg
o1583265188.jpg
o815790220.jpg
o1681719583.jpg
o1563336620.jpg
o1669779348.jpg
o399440558.jpg
o324590992.jpg
o2104891171.jpg
o117154258.jpg
o1102627135.jpg
o1923866955.jpg
o1161786988.jpg
o1083696529.jpg
o868502854.jpg
o143592039.jpg

Lokalizacja