Menu rozwijane

01 kwietnia 2022

Prezydent Andrzej Duda, podczas wizyty w Rzymie spotkał się z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Gilbertem F. Houngbo, aby m.in. omówić możliwy wpływ wojny w Ukrainie na dostępność i ceny żywności na rynkach.

IFAD jest agencją ONZ, posiadającą status międzynarodowej instytucji finansowej. Głównym celem działalności funduszu jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności w należących do funduszu krajach rozwijających się.

IFAD zapewnia finansowanie projektów, które stymulują wzrost gospodarczy, zmniejszają nierówności i poprawiają warunki życia ubogich mieszkańców obszarów wiejskich. Fundusz ułatwia dostęp do technologii, usług doradczych i finansowych. Polska przystąpiła do IFAD w styczniu 2020 r. Kilka miesięcy później Prezydent RP Andrzej Duda złożył wówczas wizytę w siedzibie funduszu.

Może Cię zainteresować Wystąpienie w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (1)
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (2)
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (3)
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (4)
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (5)
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (6)
Rzym. Spotkanie z Prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (7)
17_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26140.jpg
19_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26180.jpg
20_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26195.jpg
21_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26231.jpg
22_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26239.jpg
23_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26281.jpg
24_Andrzej_Duda_Pezydent_Miedzynarodowego_Funduszu_Rozwoju_Rolnictwa_Gilbert_Houngbo_20220401_MBO26305.jpg