Menu rozwijane

21 września 2021
Nowy Jork | Spotkanie z przedstawicielami Atlantic Council
Nowy Jork | Spotkanie z przedstawicielami Atlantic Council. Prezydent Andrzej Duda i Prezydent Łotwy Egils Levits
Nowy Jork | Spotkanie z przedstawicielami Atlantic Council
o1800511808.jpg
o171620578.jpg
o1724521400.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem uczestniczyli w śniadaniu roboczym zorganizowanym przez think-tank Atlantic Council. Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele amerykańskich środowisk biznesu, poświęcone było Inicjatywie Trójmorza.

W wystąpieniu Prezydent odniósł się do znaczenia relacji transatlantyckich, zarówno w ich wymiarze gospodarczym, jak i politycznym. Nakreślił główne wyzwania, przed którymi stoją państwa regionu Europy Środkowej oraz omówił cele Inicjatywy Trójmorza jako formatu współpracy uzupełniającego w stosunku do integracji europejskiej.

Andrzej Duda podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza jest projektem żywym i elastycznym, budowanym w oparciu o zasady pragmatyzmu i realizmu w stosunkach międzynarodowych. Wskazał również na jej duży potencjał gospodarczy, zachęcając amerykańskich przedsiębiorców do większego zaangażowania w przedsięwzięcia inwestycyjne w naszej części Europy.

CZYTAJ WIĘCEJ: