Menu rozwijane

17 września 2018
Prezydent Andrzej Duda na Forum Inicjatywy Trójmorza (1)
Prezydent Andrzej Duda udał się na Forum Inicjatywy Trójmorza (2)
Prezydent Andrzej Duda na Forum Inicjatywy Trójmorza (3)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (4)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (5)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (6)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (7)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (8)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (9)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (10)
Prezydent wziął udział w panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” (11)
Spotkanie z dziennikarzami (12)
o1265462934.jpg
o680452438.jpg
o499545775.jpg
o1737912244.jpg
o2116996679.jpg
o1810099219.jpg
o1129824110.jpg
o755963676.jpg
o686855952.jpg
o1743260896.jpg
o422074578.jpg
o1459157165.jpg

Udział w bukaresztańskim szczycie Inicjatywy Trójmorza Andrzej Duda rozpoczął od prezydenckiego panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych”. Zaraz potem podpisano kluczowe dokumenty umożliwiające dalszy rozwój tej inicjatywy: list intencyjny w sprawie powołania Funduszu Trójmorza, deklarację powstania sieci izb przemysłowo-handlowych krajów IT oraz powołania Rady Biznesu Państw Trójmorza. Prezydentowi towarzyszył minister Krzysztof Szczerski.

ENGLISH VERSION>>

Może Cię zainteresować Prezydent podczas Forum Biznesowego Trójmorza [PL/EN] W swoim wystąpieniu podczas panelu dyskusyjnego Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że o tożsamości Inicjatywy Trójmorza decydują europejskość i transatlantyckość.

- Jesteśmy tu dzisiaj, bo jesteśmy częścią UE i NATO (…) Dlatego nie wyobrażam sobie, aby Trójmorze mogło działać poza tymi granicami, ani tym bardziej wbrew tym organizacjom i ich wartościom – mówił.

Andrzej Duda zauważył, że wyrazem relacji opartych o współpracę IT i UE jest obecność szefów największych instytucji finansowych w Europie i na świecie — Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także szefa Komisji Europejskiej i unijnych komisarzy sektorowych.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu

Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Z zadowoleniem zaznaczył, że Trójmorze jest dla Ameryki strategicznym narzędziem budowania relacji z Europą Środkową.

- Świadczy o tym nie tylko wysoka i wciąż rosnąca aktywność amerykańskiego biznesu w obszarze Trójmorza, ale także zainteresowanie i poparcie władz amerykańskich dla idei trójmorskiej – mówił Andrzej Duda i dodał, że wielokrotnie miał okazję przekonać się o tym w trakcie rozmów z amerykańskimi przedsiębiorcami.

Odnosząc się do dwóch dokumentów, których podpisanie stanowiło zwieńczenie panelu - Wspólnej Deklaracji o powołaniu sieci izb handlowych Trójmorza wraz z jego Radą Biznesową oraz Listu intencyjnego dotyczącego powołania Funduszu Trójmorza – Prezydent podkreślał, że członkom Trójmorza uda się dzięki nim wzmocnić proces modernizacji Europy Środkowej.

- Uczynimy to w sposób oddolny, punktowy, skupiając się na kolejnych stadiach budowy poszczególnych inwestycji – mówił.

Prezydent zauważył, że Inicjatywa Trójmorza znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie współpracy.

- Chcemy być i jesteśmy politycznymi praktykami, współtwórcami sprawczej i podmiotowej Europy Środkowej. Dlatego współpracę regionalną  wzbogacamy o nowe komponenty i nowe instrumenty realizacji – mówił Andrzej Duda, podkreślając jednocześnie, że po okresie konsultacji i wymiany doświadczeń, nadszedł czas na „fazę wykonawczą” projektu.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Na koniec, odnosząc się do jutrzejszej wizyty w Białym Domu, Andrzej Duda podkreślił, że kwestie poruszone podczas bukaresztańskiego szczytu, będą także stanowiły temat jego rozmowy z Donaldem Trumpem.

Po godzinie 20.00 lokalnego czasu Prezydent wylądował w Warszawie. Jutro Andrzej Duda z Małżonką spotkają się z Parą Prezydencką Stanów Zjednoczonych w Białym Domu.

_____________________________________________

W planach szczytu Inicjatywy Trójmorza jest także przyjęcie katalogu priorytetów inwestycyjnych Trójmorza, którymi kraje członkowskie próbować będą zainteresować zewnętrznych inwestorów. Wśród polskich propozycji znalazły się m.in. Via Carpatia, Via Baltica oraz wodna droga śródlądowa oparta o Odrę.

W tym roku w szczycie Trójmorza po raz pierwszy biorą udział – jako zewnętrzni partnerzy – szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szefowie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Jak zaznaczył szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski, oni sami poprosili kraje członkowskie o możliwość udziału w szczycie.

Spotkanie w Bukareszcie obserwować będzie amerykański sekretarz energii Rick Perry. Przypomnijmy, że przed rokiem w warszawskim szczycie Trójmorza w charakterze gościa uczestniczył Prezydent USA Donald Trump.

 Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.  Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.  Cel który im przyświeca: Im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska.

________________________________________________________

 „Zdecydowałem się uczynić Inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów mojej prezydentury; to inicjatywa o charakterze nie tyle politycznym, co infrastrukturalnym i gospodarczym".

Prezydent Andrzej Duda, 26 maja 2017

________________________________________________________

 Polska, podobnie jak inne kraje regionu, potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych. Skonstruowana platforma Trójmorza ma pomóc w ich realizacji - ten format to swoisty prezydencki parasol i zachęta do dalszych działań, zarówno między rządami poszczególnych państw, jak i przedsiębiorcami.

► Trójmorze jest szansą dla krajów regionu do pokonania barier infrastrukturalnych i dostrzeżenia wzajemnej atrakcyjności rynków. Dotąd Europa rozwijała się, inwestując przede wszystkim w oś Wschód - Zachód, dlatego dziś kluczowym filarem rozwoju  jest budowanie spójności regionu od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne, czyli oś Północ-Południe. (KP)