Menu rozwijane

22 listopada 2019

Katedra Wileńska: Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda

Uroczystości pogrzebowe uczestników i przywódców powstania styczniowego, których szczątki odnaleziono w ostatnich latach podczas prac archeologicznych

W 2017 roku na Górze Zamkowej rozpoczęto badania archeologiczne, w trakcie których znaleziono szczątki powstańców styczniowych straconych na Placu Łukiskim w Wilnie

Źródła historyczne wskazują, że w latach 1863-1864 powieszono tam bądź rozstrzelano w sumie 21 osób

Wszystkich pogrzebano w tajemnicy przed rodziną i bliskimi, bez trumien i ze związanymi rękoma

Do tej pory udało się odnaleźć szczątki tylko 20 powstańców

Katedra Wileńska: Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Mszę pogrzebową poprowadzili biskupi Litwy, Polski i Białorusi

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Mszę pogrzebową poprowadzili biskupi Litwy, Polski i Białorusi

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Prezydent Litwy Gitanas Nausėda

Prezydent RP: Upamiętniamy dzisiaj naszych historycznych bohaterów, ale robimy to, myśląc nie o przeszłości, lecz ze względu na wspólną przyszłość.

Prezydent RP: Łączy nas wspólnota doświadczeń i wartości, z których najważniejszą jest dla nas wszystkich wolność.

Prezydent RP: Przed blisko trzema laty archeolodzy odkryli szczątki bohaterów. Bez trumien, ze związanymi z tyłu rękami, wrzucono ich ciała do jam grobowych i zasypano wapnem.

Prezydent RP: Dobrze znamy ten charakterystyczny barbarzyński obyczaj, kontynuowany „od białego do czerwonego caratu”.

Prezydent RP: W naszych krajach wciąż przecież odnajdujemy bezimienne doły śmierci ze zwłokami ofiar – żołnierzy partyzantki antysowieckiej, zamordowanych przez czerwony reżim.

Prezydent RP: Spotykamy się tutaj wszyscy – Polacy, Litwini, Białorusini, Łotysze, Ukraińcy – jako ludzie wolni, reprezentanci wolnych narodów, które są gospodarzami we własnych suwerennych państwach.

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

– Składamy hołd wszystkim uczestnikom zrywu 1863 roku. Był to wspólny bój wielu narodów dawnej Rzeczypospolitej – dodał Andrzej Duda.

Katedra Wileńska: Msza pogrzebowa uczestników i przywódców powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Katedra Wileńska: Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Kondukt żałobny na ulicach Wilna

Na czele konduktu trumny z ciałami przywódców zrywu: Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego

Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

Prezydent Andrzej Duda oraz Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podczas uroczystości pogrzebowych powstańców styczniowych na ulicach Wilna

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

Wilno: Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Szczątki powstańców styczniowych spoczęły na Cmentarzu na Rossie

WILNO I Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

WILNO I Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

WILNO I Uroczystości pogrzebowe odnalezionych bohaterów powstania styczniowego

Warszawa | Okolicznościowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego: Herb Polski, Litwy i Rusi z powstania styczniowego

o874569049.jpg
o86595429.jpg
o1132124079.jpg
o1488040726.jpg
o688599423.jpg
o2029292343.jpg
o782922340.jpg
o462836666.jpg
o624857216.jpg
o1352855630.jpg
o55900491.jpg
o56320641.jpg
o768400480.jpg
o1572201382.jpg
o2083924363.jpg
o1144041534.jpg
o1388542047.jpg
o1664810522.jpg
o1766421118.jpg
o2034291293.jpg
o238547959.jpg
o1340669640.jpg
o431643494.jpg
o274325713.jpg
o1495871091.jpg
o2130482647.jpg
o1307672037.jpg
o1298670460.jpg
o140029836.jpg
o1448833005.jpg
o1791195974.jpg
o1089598540.jpg
o1128765098.jpg
o1156473427.jpg
o85479043.jpg
o1776876738.jpg
o2081533427.jpg
o1647724808.jpg
o1613542927.jpg
o1498230591.jpg
o206420970.jpg
o1139408282.jpg
o1197040021.jpg
o782724475.jpg
o1923233350.jpg
o1037077312.jpg
o1385657806.jpg
o1238318808.jpg
o679459129.jpg
o1935248250.jpg
o1556434644.jpg
o214166390.jpg
o2052974013.jpg
o349101219.jpg
o1660715655.jpg
o1416007708.jpg
o63306325.jpg
o1262312349.jpg
o802764079.jpg

W Wilnie Pary Prezydenckie Polski i Litwy wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych uczestników i przywódców powstania styczniowego, których szczątki odnaleziono w ostatnich latach podczas prac archeologicznych na wileńskiej Górze Zamkowej.

WILNO: Pożegnanie uczestników powstania styczniowego [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu

– Spotykamy się tutaj wszyscy: Polacy, Litwini, Białorusini, Łotysze, Ukraińcy – jako ludzie wolni, reprezentanci wolnych narodów, które są gospodarzami we własnych suwerennych państwach. Łączy nas wspólnota doświadczeń i wartości, z których najważniejszą jest dla nas wszystkich wolność – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystej mszy w Katedrze Wileńskiej. – Upamiętniamy naszych historycznych bohaterów, ale robimy to, myśląc nie o przeszłości, lecz ze względu na wspólną przyszłość.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

ENGLISH VERSION >>

Podczas nabożeństwa – prowadzonego przez biskupów Litwy, Polski i Białorusi – głos zabrali również Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz Wicepremier Białorusi Ihar Pietryszenko. Wkrótce po tym kondukt żałobny wyruszył w stronę Cmentarza na Rossie.

Droga od katedry do cmentarza liczy około 3 km. Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską. Przy Kaplicy Ostrobramskiej kondukt zatrzymał się na modlitwę odmówioną w trzech językach.

WILNO: Pożegnanie uczestników powstania styczniowego [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 1

WILNO: Pożegnanie uczestników powstania styczniowego [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja — Herb Polski, Litwy i Rusi z powstania styczniowego. Od I 1863 władze powstańcze używały trójpolowej tarczy — obok Orła i Pogoni, w trzecim dolnym polu umieszczono wizerunek Archanioła Michała — co odpowiadało trzem narodom walczącym z Rosją: Polsce, Litwie i Rusi (Ukrainie).

WILNO: Pożegnanie uczestników powstania styczniowego [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 3

W 2017 roku na Górze Zamkowej rozpoczęto badania archeologiczne, w trakcie których znaleziono szczątki powstańców styczniowych straconych na Placu Łukiskim, w tym przywódców zrywu: Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Źródła historyczne wskazują, że w latach 1863-1864 powieszono tam bądź rozstrzelano w sumie 21 osób. Wszystkich pogrzebano w tajemnicy przed rodziną i bliskimi, bez trumien i ze związanymi rękoma. Do tej pory udało się odnaleźć szczątki tylko 20 powstańców.

WILNO: Pożegnanie uczestników powstania styczniowego [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Po uroczystościach Prezydent podzielił się swoimi odczuciami na Twitterze.

WILNO: Pożegnanie uczestników powstania styczniowego [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Może Cię zainteresować Pierwsze Damy Polski i Litwy odwiedziły wileńskie hospicjum Wystawa o Radziwiłłach w Wilnie To już drugi dzień wizyty Pary Prezydenckiej na Litwie. Wczorajsze spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczyły głównie kwestii politycznych, gospodarczych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.