Menu rozwijane

12 października 2020
Kijów | Wspólne zdjęcie Par Prezydenckich (1)
Kijów | Złożenie symbolicznego koszyka z kłosami pszenicy przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 (2)
Kijów | Złożenie symbolicznego koszyka z kłosami pszenicy przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 (3)
Kijów | Zapalenie znicza przed Krzyżem „Bohaterów Niebiańskiej Sotni” (4)
Kijów | Zapalenie znicza przed Krzyżem „Bohaterów Niebiańskiej Sotni” (5)
Kijów | Zapalenie znicza przed Krzyżem „Bohaterów Niebiańskiej Sotni” (6)
Kijów | Zapalenie znicza przed Krzyżem „Bohaterów Niebiańskiej Sotni” (7)
Kijów | Zapalenie znicza przed Krzyżem „Bohaterów Niebiańskiej Sotni” (8)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (9)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (10)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (11)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (12)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (13)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (14)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (15)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (16)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (17)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (18)
Kijów | Powitanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy przez Prezydenta Ukrainy z Małżonką (19)
Kijów | Rozmowy delegacji polskiej i ukraińskiej pod przewodnictwem Prezydentów RP i Ukrainy (20)
Kijów | Rozmowy delegacji polskiej i ukraińskiej pod przewodnictwem Prezydentów RP i Ukrainy (21)
Kijów | Rozmowy delegacji polskiej i ukraińskiej pod przewodnictwem Prezydentów RP i Ukrainy (22)
Kijów | Podpisanie wspólnej deklaracji przez Prezydentów Polski i Ukrainy (23)
Kijów | Podpisanie wspólnej deklaracji przez Prezydentów Polski i Ukrainy (24)
Kijów | Podpisanie wspólnej deklaracji przez Prezydentów Polski i Ukrainy (25)
Kijów | Podpisanie wspólnej deklaracji przez Prezydentów Polski i Ukrainy (26)
Kijów | Podpisanie umowy między PGNiG a ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego (27)
Kijów | Podpisanie umowy między PGNiG a ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego (28)
Kijów | Wspólna konferencja prasowa Prezydentów Polski i Ukrainy (29)
Kijów | Wspólna konferencja prasowa Prezydentów Polski i Ukrainy (30)
Kijów | Wspólna konferencja prasowa Prezydentów Polski i Ukrainy (31)
Rada Najwyższa Ukrainy | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem (32)
Rada Najwyższa Ukrainy | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem (33)
Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem (34)
Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem (35)
Prezydent RP Andrzej Duda i Premier Ukrainy Denys Szmyhal (36)
Kijów | Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz (37)
Kijów | Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz (38)
Kijów | Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz (39)
Kijów | Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz (40)
Kijów | Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz (41)
Kijów | Spotkanie z polskimi żołnierzami Wojsk Specjalnych (42)
Kijów | Spotkanie z polskimi żołnierzami Wojsk Specjalnych (43)
Kijów | Spotkanie z polskimi żołnierzami Wojsk Specjalnych (44)
o896489287.jpg
o1150085436.jpg
o1769864370.jpg
o2139699851.jpg
o1012505265.jpg
o1920576912.jpg
o434668458.jpg
o1618559185.jpg
o848274533.jpg
o165589425.jpg
o916526865.jpg
o1715301297.jpg
o838914631.jpg
o1797347681.jpg
o1005934030.jpg
o1556818093.jpg
o729955851.jpg
o1313664285.jpg
o1280327678.jpg
o886028074.jpg
o1183954164.jpg
o1721853368.jpg
o1637660326.jpg
o1049750654.jpg
o1862928920.jpg
o746703730.jpg
o1170530424.jpg
o1734297789.jpg
o1691893178.jpg
o1205182052.jpg
o392506846.jpg
o277900297.jpg
o2005189952.jpg
o1578550613.jpg
o291984935.jpg
o561390801.jpg
o1643657503.jpg
o1111436311.jpg
o1062613301.jpg
o1383566029.jpg
o2130609877.jpg
o79023183.jpg
o591587105.jpg
o1145802436.jpg

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podpisali wspólną deklarację, podkreślając znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego. Wyrazili też wolę ich wszechstronnego rozwoju na rzecz naszych społeczeństw i gospodarek. 

– Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie – napisali Prezydenci w deklaracji. CAŁY TEKST DEKLARACJI >>>

ENGLISH VERSION >>

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu

Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z Prezydentem Ukrainy wskazywał, że podpisana deklaracja w jasny sposób określa dalszą współpracę polsko-ukraińską. – Pokazuje ona nasz stosunek do bieżących relacji pomiędzy Polską i Ukrainą w tych właśnie kwestiach najważniejszych, poczynając od spraw gospodarczych poprzez kwestie polityczne i związane z zagadnieniami bezpieczeństwa jakże ważnymi dzisiaj w tej współczesności, w której żyjemy, aż poprzez kwestie historyczne, które wierzę w to głęboko będą prowadziły nasze narody ku pogłębianiu się więzi dobrosąsiedzkich i przyjaznych – akcentował.

CAŁA WYPOWIEDŹ>>

Andrzej Duda podkreślał też, że Polska „stoi przy Ukrainie w kwestii jej granic”. – Stoimy na stanowisku jednoznacznym, że Krym jest dzisiaj okupowany i w ten sposób mówimy wszędzie: nie tylko tutaj w Kijowie, nie tylko w Warszawie, ale także na forum międzynarodowym – zapewnił.

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Ponadto, w obecności Prezydentów PGNiG podpisało z ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego umowę poufności, co umożliwi zaangażowanie się w proces prywatyzacji ukraińskiego sektora.

  • Spotkania z Przewodniczącym Rady Najwyższej oraz z Premierem 

Po południu Andrzej Duda spotkał się z Przewodniczącym Rady Najwyższej Dmytro Razumkowem.

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Rozmawiał też z Premierem Denysem Szmyhalem.

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 3

  • Pomnik Anny Walentynowicz w Kijowie

Przed budynkiem polskiej ambasady w Kijowie Prezydent Andrzej Duda odsłonił pomnik Anny Walentynowicz, legendy „Solidarności”, która 91 lat temu urodziła się niedaleko Równego na Wołyniu. Prezydentowi towarzyszył jej wnuk Piotr Walentynowicz.

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 4

– Annie Walentynowicz należą się pomniki nie tylko w każdej polskiej przestrzeni. Była pomiędzy dwoma światami: pomiędzy światem Rzeczypospolitej i Ukrainy, gdzie także byli jej bliscy – mówił Andrzej Duda, podkreślając, że pomnik symbolizuje solidarność między narodami polskim i ukraińskim.
WYSTĄPIENIE >>

  • Hołd dla Ofiar Wielkiego Głodu 1932-33

Rano Prezydent złożył symboliczny koszyk z kłosami pszenicy przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-1933.

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 5

  • Zapalenie znicza przed Krzyżem Bohaterów Niebiańskiej Sotni

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 6

  • Spotkanie z żołnierzami Wojsk Specjalnych

Podczas wizyty w Kijowie Prezydent Andrzej Duda odznaczył polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych realizujących w ramach sojuszniczej współpracy działania szkoleniowe na Ukrainie.

Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu nr 7

WIĘCEJ: