Menu rozwijane

22 stycznia 2022

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została dziś wyświetlona iluminacja dla uczczenia 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zryw upamiętniono także w Wilnie – na budynkach Pałacu Prezydenckiego i Ratusza. 

„Za wolność naszą i waszą!”

„Už mūsų ir jūsų laisvę!”

„За нашу і вашу свабоду!”.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, a siły polskie liczyły w sumie ok. 200 tys. osób. Jego pierwszym przywódcą był Ludwik Mierosławski, który jednak po miesiącu utracił tę funkcję. Później dyktatorami powstania byli Marian Langiewicz i Romuald Traugutt, który stał się tragicznym symbolem zrywu. Aresztowany wskutek denuncjacji i więziony na Pawiaku został skazany przez rosyjski sąd wojskowy na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 r.

Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, na zesłanie co najmniej 38 tys.

Pałac Prezydencki | Iluminacja w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
Pałac Prezydencki | Iluminacja w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
02__KPRP_iluminacja_20220122_GJB_0565.jpg
01__KPRP_iluminacja_20220122_GJB_0536.jpg