Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 14 maja 2018

Dwie ustawy z podpisem Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 maja 2018 r. dwie ustawy:

  • Ustawę  z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Celem ustawy jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). 

  • Ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Ustawa określa szczególne uprawnienia (wsparcie) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku takich osób) w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. 

Poleć znajomemu