Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 maja 2018

„Służba społeczeństwu to istota samorządu” [PL/ENG]

  |   Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim Prezydent spotkał się z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji samorządowych, MSWiA i członkami Narodowej Rady Rozwoju Prezydent spotkał się z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji samorządowych, MSWiA i członkami Narodowej Rady Rozwoju Prezydent spotkał się z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji samorządowych, MSWiA i członkami Narodowej Rady Rozwoju Prezydent spotkał się z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji samorządowych, MSWiA i członkami Narodowej Rady Rozwoju

- Służba społeczeństwu to istota samorządu; trzeba mieć powołanie do tej służby, ale trzeba mieć też odwagę - podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Zwracał uwagę, że prawdziwym podmiotem służby ludzi, którzy są samorządowcami są ich współobywatele, współmieszkańcy. ENGLISH VERSION>>


Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - Służba społeczeństwu to jest to, czego się Państwo kiedyś podjęliście, czego cały czas się podejmujecie, w tym roku też będziecie się zapewne w wielu przypadkach podejmowali, biorąc pod uwagę, że dla samorządu terytorialnego w Polsce jest to rok wyborczy – mówił Andrzej Duda, zwracając się do samorządowców obecnych na uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.


- Trzeba mieć nie tylko powołanie do tej służby, ale trzeba mieć jeszcze odwagę. Wszyscy wiemy, że to jest bardzo poważne wyzwanie związane z wieloma trudnościami - powiedział.

 

 

Andrzej Duda powiedział, że w 1989 roku, wraz ze zmianami ustrojowymi odrodził się także samorząd. - Nie mam wątpliwości, że jedną z lepszych rzeczy, jakie wydarzyły się po 1989 roku, było odtworzenie, odbudowywanie samorządu terytorialnego – dodał i ocenił, że Polska dopiero buduje system samorządu terytorialnego.


- Ten system już jest, jest - można powiedzieć - okrzepły, ale czy jest doskonały? Oczywiście nie jest doskonały. Dlatego bardzo dziękuję, że tutaj, w Kancelarii Prezydenta jest zespół złożony przede wszystkim z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli zrzeszeń JST, który dyskutuje nad prawem samorządu terytorialnego w tej postaci, w której ono jest. Wskazuje te problemy, które są, a które mogą być rozwiązane poprzez zmiany prawne o charakterze systemowym  - wskazywał. Dodał, że zmiany są wypracowywane także przy udziale strony rządowej.

 

 

Prezydent zwrócił się też do samorządowców, aby włączyli się w ideę referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany Konstytucji RP.  Ocenił, że potrzebna jest dyskusja i refleksja o nowej konstytucji z poziomu jednostek samorządu terytorialnego.  - O tę refleksję Państwa proszę - i z poziomu ogólnopaństwowego, ale także właśnie tego, który Państwa najbardziej dotyczy, i który najlepiej znacie - poziomu jednostek samorządu terytorialnego, tej części ustrojowej naszej Rzeczypospolitej – mówił do samorządowców. 

 

- Chcemy budować nowoczesne państwo, dlatego proszę o wsparcie w tym zakresie, bo ja mam wielką ambicję, chciałbym, żeby Polska była właśnie nowoczesnym państwem. Żeby miała nowoczesne rozwiązania ustrojowe, żeby miała dobre rozwiązania ustrojowe, żeby to były elementy, które są sprawdzone, które są wypróbowane, co do których możemy mieć pewność, że przy dobrej woli powinny dobrze funkcjonować  - przekonywał Prezydent.

  • W czasie uroczystości Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. LISTA ODZNACZONYCH >>>

- Dziękując za obecność w Pałacu Prezydenckim, gratulując odznaczonym, składam Państwu życzenia na kolejny rok działania polskiego samorządu, na ten rok wyborczy, który dla wielu z Państwa jest rokiem kolejnego wyzwania. Proszę, żebyście pamiętali, że tutaj, w Pałacu Prezydenckim jest człowiek, który dobrze życzy polskiemu samorządowi terytorialnemu, który szanuje polski samorząd terytorialny i szanuje wszystkich tych, którzy traktują swoją pracę w samorządzie jako służbę dla bliźnich, dla społeczeństwa, jako służbę Bogu i Polsce – zakończył wystąpienie Prezydent. 

 

 

 

  • Wcześniej Prezydent spotkał się z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji samorządowych, MSWiA i Narodowej Rady Rozwoju, działającymi w ramach części strategicznej Zespołu ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli też minister Andrzej Dera i minister Adam Kwiatkowski.


Dzień Samorządu Terytorialnego - obchodzony 27 maja -  został ustanowiony przez Sejm RP (uchwałą z 29 czerwca 2000 roku) dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

(KG)

Poleć znajomemu