Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 maja 2018

Dziewięć ustaw z podpisem Prezydenta

Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał:

  1. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. - o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw;
  2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r.  - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;
  3. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrud­nienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego;
  4. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  5. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw;
  6. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami;
  7. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami;
  8. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  9. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

 

Poleć znajomemu