Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 czerwca 2018

Polsko-szwedzkie spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa z udziałem Prezydenta RP

  |   Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa Prezydent Andrzej Duda wziął udział w polsko-szwedzkim spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa

Politka energetyczna w kontekście bezpieczeństwa Polski i Szwecji, współpraca obronna w UE, jedność NATO – to kwestie poruszone podczas pierwszego polsko-szwedzkiego okrągłego stołu na temat polityki bezpieczeństwa, w którym wziął udział Prezydent Andrzej Duda.

 

Jak powiedział Szef BBN Paweł Soloch, Prezydent, inaugurując dwudniowe obrady, „w mocnych słowach mówił o agresywnej polityce Rosji, w tym także kwestii gazociągu Nord Stream 2, która jest związana zarówno z bezpieczeństwem Polski, jak i Szwecji”.


- Prezydent wprost ocenił ten projekt jako instrument destabilizacji naszej części Europy. Jego realizacja prowadziłaby wprost do hegemonii rosyjskiego Gazpromu jako dostawcy gazu w Europie. To, że stanowisko UE w tej sprawie nie jest jednoznaczne, ogromnie zdumiewa – podkreślił Paweł Soloch.


Jednym z tematów był mechanizm stałej współpracy obronnej krajów Unii Europejskiej (PESCO). Jak mówił Szef BBN, „Prezydent zaznaczył również, że jest wielkim zwolennikiem członkostwa Polski w PESCO oraz wzmacniania europejskiej polityki bezpieczeństwa, jednak pod warunkiem, że będzie się to odbywało w pełnej synchronizacji z członkostwem w NATO”. Dodał, że Prezydent podkreślił, iż "budowanie europejskich struktur bezpieczeństwa ma być wsparciem dla NATO, a nie konkurencją".


- Prezydent mówił też o priorytetach związanych ze szczytem NATO. Zaznaczył, że szczególnie liczy na to, że szczyt potwierdzi jedność Sojuszu, co jest istotne wobec pojawiających się rozdźwięków między USA a niektórymi państwami europejskimi. Prezydent akcentował, że taki przekaz na szczycie jest bardzo potrzebny i powinien on płynąć zarówno ze strony USA, jak i państw europejskich – powiedział Szef BBN.
Zwrócił uwagę, że w wystąpieniu Prezydenta "pojawił się także temat wspierania partnerstw NATO z Gruzją oraz z Ukrainą". „Prezydent przeciwstawił się pojawiającym się w niektórych kręgach głosom, jakoby wspieranie tych państw miałoby być prowokowaniem Rosji” – dodał.

 

W rozmowach uczestniczył także Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Spotkanie zorganizowały BBN oraz Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji oraz think tanków z Polski oraz Szwecji.

 

Poszczególne sesje dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w regionie, zagrożeń o charakterze hybrydowym i pozamilitarnym, współpracy w ramach NATO, w tym dalszego rozwoju partnerskiej współpracy Szwecji z NATO oraz wzmacniania europejskiej polityki obronnej.
( PAP/KG)

Poleć znajomemu