Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 25 czerwca 2018

Spotkanie Prezydenta z profesorem Markiem Wierzbowskim

  |   Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Marka Wierzbowskiego w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Andrzej Duda gościł dziś w Pałacu Prezydenckim prof. Marka Wierzbowskiego, który obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. W spotkaniu uczestniczyła także najbliższa rodzina Profesora wraz ze współpracownikami  oraz autorami  wpisów do Księgi Jubileuszowej wydanej z okazji tej rocznicy. Obecny był  także minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

 

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, byłym Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także wieloletnim Kierownikiem Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

W bieżącym roku prof. Wierzbowski obchodzi jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Jest to zarazem 40. rocznica uzyskania habilitacji oraz 30-lecie uzyskania tytułu profesora nauk prawnych.

 

 

Poleć znajomemu