Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 2 lipca 2018

Prezydent podpisał pięć ustaw

Dnia 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał:

 

  1. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r.  o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
  2. Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  3. Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw;
  4. Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe;
  5. Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r.  o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Poleć znajomemu