Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 lipca 2018

„Chcemy iść dalej, budując silną, suwerenną, demokratyczną Polskę” [PL/ENG]

  |   Msza święta w Bazylice Archikatedralnej z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej Msza święta w Bazylice Archikatedralnej z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

Zobacz także: Orędzie Prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej My, Polacy, naszego parlamentaryzmu nie otrzymaliśmy w darze, ani nikt nam go nie narzucił. On jest naszym własnym dziełem, owocem naszych decyzji i naszego trudu - mówił Prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym zwołanym dla uczczenia 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i 100-lecia odzyskania niepodległości.  - Niesiemy w kodzie genetycznym naszej wspólnoty pamięć i mądrość, ale i doświadczenie błędów, zdobyte przez wieki sejmowania - dodał. ENGLISH VERSION>>>

 

- Stajemy dzisiaj razem tu, na dziedzińcu Zamku Królewskiego - symbolu ciągłości państwa i wędrówki naszej wspólnoty przez dzieje. Stajemy bogaci w doświadczenia, wiedzę i mądrość, zgromadzone w ciągu 550 lat parlamentaryzmu polskiego - podkreślił Andrzej Duda.


Zwrócił uwagę, że historia nigdy nie dobiega końca i wciąż nowe wyzwania dziejowe czekają, byśmy naszym trudem im sprostali. - Chcemy więc iść dalej, budując silną, suwerenną, demokratyczną Polskę na następne stulecie niepodległości - zaznaczył.

 

- Wierzę głęboko, że my, Polacy, wielki i mądry naród obywatelski, będziemy umieli z dziedzictwa 550 lat sejmowania czerpać natchnienie i inspirację. Wierzę, że razem zapiszemy kolejne wspaniałe karty w naszych  ojczystych dziejach - akcentował.

 

 

Prezydent wskazywał, że wieki naszej historii i praktyki parlamentarnej nauczyły nas, jak bardzo delikatnym i wrażliwym, wymagającym stałej troski i uwagi ustrojem jest demokracja przedstawicielska. Zaznaczył, że posłowie i senatorowie muszą wsłuchiwać się w głos obywateli, by należycie ich reprezentować. 

 

W opinii Andrzeja Dudy sejmowanie od samych początków było jedną z najważniejszych form urzeczywistniania się wolności w życiu publicznym, zwłaszcza wolności słowa i poglądów. Wskazywał, że parlamentarzyści korzystają z wolności nieskrępowanej niczym poza odpowiedzialnością za całość państwa i narodu - suwerena, którego reprezentują. - Ta zaś odpowiedzialność nakazuje troskę o to, aby prowadzona debata zmierzała do konkluzji, do rozstrzygnięć, do decyzji, szczególnie tych potrzebnych tu i teraz dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju Rzeczypospolitej, ale potrzebnych także dla jej dobrego rozwoju w przyszłości - mówił.

 

- Spór prawdziwie polityczny, czyli wynikający z miłości Ojczyzny, nigdy nie jest jałowy, lecz zawsze wydaje owoce dobre dla wspólnoty - podkreślił Prezydent.

 

Jak mówił, spór jest naturalny i nieunikniony, jest istotą parlamentaryzmu. Lecz - jak zaznaczył - spory muszą toczyć się w granicach, które zakreśla poczucie odpowiedzialności za całość naszej wspólnoty i za to najwyższe dobro, którym jest Rzeczpospolita.

 

 

Andrzej Duda podkreślał, że odpowiedzialność za wspólnotę nakazuje także, aby wynik uczciwie przeprowadzonych wyborów był powszechnie respektowany. Wskazywał, że werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. - Jego przyjęcie jest oczywistym  świadectwem wzajemnego uznania, zaufania i szacunku - mówił, podkreślając, że to naród jest suwerenem w Rzeczypospolitej.


Przekonywał, że nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu. - Spełnianie zapowiedzi wyborczych jest nie tylko przywilejem, ale jest obowiązkiem względem obywateli. Podważanie tych zasad jest zaś sprzeczne z samymi podstawami demokracji przedstawicielskiej - ocenił.

 


 

Orędzia Andrzeja Dudy wysłuchali m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz reprezentanci parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Zgromadzenia Narodowego obecni byli: Szef Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, ministrowie i doradcy Prezydenta.

  • Msza święta w Bazylice Archikatedralnej 

Piątkowe uroczystości z okazji  550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. We mszy uczestniczyli, obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy, także marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie, posłowie, senatorowie oraz goście zagraniczni i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

 

Nabożeństwu przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki.

 

 

Zobacz także: Spotkanie Prezydenta z uczestnikami #EUROWAW2018 Zgromadzenie Narodowe było poprzedzone III Szczytem Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2018, który zorganizowano w czwartek.

 

Dokładnie 550 lat temu - 13 lipca 1468 r. - odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie. Jako początek Sejmu Jan Długosz wymieniał datę 9 października 1468 r.

(KG)

Poleć znajomemu