Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2018

Prezydent: Dziękuję za budowanie przyjaźni między naszymi krajami

  |   Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Joël Bouzou - Prezydent WOA Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Prezydent wręczył Prezesowi WOA flagę narodową Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza Spotkanie Prezydenta z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza

Prezydent podczas spotkania z członkami Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza podziękował za ich zaangażowanie we współpracę w promowaniu idei olimpijskiej i budowaniu przyjaźni między krajami. Spotkanie Andrzeja Dudy ze sportowcami i działaczami odbyło się w Pałacu Prezydenckim.

 

Andrzej Duda zauważył, że tegoroczne spotkanie odbywa się sto lat po odzyskaniu przez Polskę, niepodległości oraz dziewięćdziesiąt lat od roku, w którym pierwsza Polka, Halina Konopacka zdobyła złoty medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie.


Zobacz także: Wybitni Polacy zostaną uhonorowani Orderem Orła Białego – Halina Konopacka, która, jako druga – obok pani Ireny Szewińskiej – kobieta będąca symbolem polskich sukcesów olimpijskich, będzie w tym roku pośmiertnie odznaczona najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego – oznajmił Prezydent i podkreślił, że zgromadzeni sportowcy są dziś przedstawicielami wolnych i niepodległych krajów.

 

 

 


 

– Dziękuję, że obok współpracy politycznej – w dziedzinie rozwoju infrastruktury i, w związku z tym, kontaktów między ludźmi – którą realizujemy na poziomie politycznym wraz z prezydentami, premierami i ministrami krajów Trójmorza, także Państwo przyjmujecie tę współpracę między sobą po to, żeby rozszerzać wielką ideę olimpijską i budować przyjaźń – mówił.


Prezydent dziękował za walkę – nie tylko tę sportową, ale też za walkę o wolność dla swoich narodów.


Zobacz także: Para Prezydencka na noworocznym spotkaniu Rodziny Olimpijskiej – Zdecydowana większość naszych krajów, które dzisiaj zaliczamy do grona Trójmorza, były wtedy za żelazną kurtyną, nie byliśmy narodami w pełni wolnymi. Ale dzięki Państwa i Państwa kolegów sukcesom, czuliśmy się dumni, słyszeliśmy swoje hymny, widzieliśmy swoich bohaterów – powiedział Prezydent i przywołał przykłady wydarzeń sportowych, które przerodziły się w dosłowną walkę o wolność. Przypomniał mecz węgierskich piłkarzy wodnych przeciwko Rosjanom z 1956 roku oraz gest Władysława Kozakiewicza na olimpiadzie w Moskwie z 1980 r.


Odnosząc się do działalności edukacyjnej członków Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza, Prezydent dziękował za ich codzienne zaangażowanie.


- Już Państwo dzisiaj nie walczycie o medale dla swoich krajów i dla siebie. Wielu z Państwa je ma, wraz rekordami świata i rekordami olimpijskimi. Dzisiaj mobilizujecie i wspieracie młodych, żeby oni osiągali swoje olimpijskie parnasy.

 

Podczas spotkania Prezydentowi towarzyszyli minister Błażej Spychalski oraz doradca Piotr Nowacki.

 


Po wystąpieniach prezesów: World Olympians Association, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Towarzystwa Olimpijczyków Polskich nastąpiła wymiana upominków. Przydent otrzymał pamiątkową fotografię uczestników Sympozjum. Prezesowi WOA Andrzej Duda wręczył zaś flagę narodową.


„Dzięki Państwa sukcesom flaga ta od dziesięcioleci powiewa przy podiach olimpijskich na całym świecie. Niech zawsze będzie dla Państwa powodem do dumy, znakiem wierności i lojalności wobec niepodległej Rzeczypospolitej. Niech motywuje Państwa do szlachetnej rywalizacji, niech inspiruje do rozwijania sportowych pasji, dzięki którym rozsławiają Państwo imię Polski w świecie” – napisał Prezydent w liście dołączonym do flagi.

 

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim to jeden punktów programu trzydniowego Sympozjum Narodowych Towarzystw Olimpijczyków Państw Trójmorza. Celem spotkań jest krzewienie idei olimpijskiej na płaszczyźnie nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej. Każdy z krajów uczestniczących w sympozjum ma szansę podzielić się z uczestnikami doświadczeniami, przemyśleniami i rozwiązaniami w popularyzowaniu idei olimpijskiej. Jest to okazja do wskazywania nowych kierunków rozwoju dla Towarzystw Olimpijczyków regionu Trójmorza.

(AW)

 

 


 

Poleć znajomemu