Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2018

Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Szefami Obrony Państw NATO

  |   Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września. Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września. Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września. Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września. Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września. Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z Szefami Obrony Państw NATO. Prezydentowi towarzyszyła Pierwsza Dama, a także Szef BBN Paweł Soloch oraz Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

 

Udział Prezydenta Andrzeja Dudy w powitaniu uczestników konferencji Komitetu Wojskowego NATO to potwierdzenie roli Komitetu w działaniach na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki, to także wyraz poparcia dla ministra obrony i szefa Sztabu Generalnego – powiedział szef BBN Paweł Soloch. - Samo spotkanie w Warszawie ma związek z obchodami stulecia niepodległości. Obecność Prezydenta na inauguracji była potwierdzeniem roli tego najważniejszego wojskowego organu NATO. Komitet jest zaangażowany w realizację postanowień szczytu, które wzmacniają wschodnią flankę – powiedział PAP szef BBN.

 

- Prezydent zwracając się do członków Komitetu, podkreślał znaczenie Sojuszu jako organizacji o perspektywie 360 stopni, której struktury muszą być gotowe reagować na wszelkie zagrożenia dla państw członkowskich – powiedział minister Soloch.

 

 

Minister Soloch zaznaczył, że "wystąpienie Prezydenta należy postrzegać także w kontekście ostatnich spotkań w Stanach Zjednoczonych i kwestii zwiększenia obecności amerykańskiej oraz ogólnie obecności wojsk sojuszniczych". Paweł Soloch podkreślił, że dwustronne relacje z USA to część polityki prowadzonej w ramach NATO, są konsultowane z sojusznikami i mają służyć wzmacnianiu NATO jako całości. "Doceniając znaczenie dwustronnych relacji między Polską i Stanami Zjednoczonymi Prezydent nie traci z pola widzenia konieczności Sojuszu Północnoatlantyckiego, także w kontekście relacji transatlantyckich" – zapewnił szef BBN.

 

Poinformował też, że Prezydent rozmawiał z szefem Komitetu brytyjskim marszałkiem lotnictwa Sir Stuartem Peachem, którego kandydaturę na to stanowisko popierała również Polska.

 

Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego obraduje w Polsce w dniach 28-30 września.

 

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO to okazja dla szefów obrony – są nimi szefowie sztabów generalnych - państw członkowskich na spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Tym razem obejmą one takie tematy jak gotowość, reagowanie i modernizacja, a także zalecenia dotyczące przyszłych operacji NATO, ćwiczeń i działań, w tym ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

 

 

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO, tworzą go szefowie obrony 29 państw członkowskich. Komitet przekłada wytyczne polityczne na decyzje wojskowe. Formalne spotkania na poziomie szefów obrony państw członkowskich odbywają się co najmniej trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosną i jesienią) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego.

 

Na sesjach KW NATO przedstawiciele państw sojuszniczych omawiają najważniejsze dla Sojuszu kwestie, m.in. dotyczące wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa, a także szkoleń i misji. Służą też merytorycznym doradztwem Radzie Północnoatlantyckiej - najwyższej władzy politycznej Sojuszu. (KP/PAP)

 

 

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO, tworzą go szefowie obrony 29 państw członkowskich. Komitet przekłada wytyczne polityczne na decyzje wojskowe. Formalne spotkania na poziomie szefów obrony państw członkowskich odbywają się co najmniej trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosną i jesienią) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego.

 

Na sesjach KW NATO przedstawiciele państw sojuszniczych omawiają najważniejsze dla Sojuszu kwestie, m.in. dotyczące wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa, a także szkoleń i misji. Służą też merytorycznym doradztwem Radzie Północnoatlantyckiej - najwyższej władzy politycznej Sojuszu. (KP/PAP)

 
Poleć znajomemu