Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 października 2018

Vivat Academia, vivant Professores!

 

Szanowni Panowie Marszałkowie! 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Szanowni Państwo Ministrowie,

Magnificencje, Ekscelencje!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!

Dostojni Goście!

Drodzy Studenci!

 

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Nowy rok kształcenia i badań. Nowy rok odkryć naukowych i rodzących się pasji. Nowy rok trudnej i wytężonej, a zarazem pięknej i fascynującej pracy intelektualnej. Z tej okazji całemu środowisku akademickiemu chcę złożyć wyrazy szacunku i uznania oraz najlepsze życzenia.

 

Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, bo odbywa się w wyjątkowym czasie, czasie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przed stu laty odrodziła się wolna Polska, a wraz z nią odrodziła się również Rzeczpospolita Akademicka. Nie sposób przecenić zasług uczonych i studentów w zmaganiach doby zaborów o zachowanie narodowej tożsamości i wiary Polaków w odzyskanie własnego suwerennego, wolnego państwa. Pamiętamy także o udziale w walce zbrojnej o wolność żołnierzy-ochotników 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej i wielu innych jednostek, złożonych ze słuchaczy uczelni wyższych.

 

Niemożliwe do przecenienia są dokonania ludzi wiedzy, którzy całym umysłem i sercem służyli odrodzonej niepodległej Ojczyźnie. Ich osiągnięcia walnie przyczyniły się do podniesienia kraju ze zniszczeń wojennych i odbudowy przez nasz naród wolnej Rzeczypospolitej. Aby podkreślić i uhonorować wybitną rolę, odegraną przez środowisko akademickie w tamtej przełomowej epoce, postanowiłem do grona osób odznaczonych pośmiertnie Orderami Orła Białego, które wręczę 11 listopada, włączyć czworo jego przedstawicieli: Stefana Banacha, Hilarego Koprowskiego, Leona Petrażyckiego i Marię Skłodowską-Curie.

 

Szanowni Państwo!

 

Świętowanie jubileuszu kieruje nasze myśli nie tylko wstecz, ale też ku teraźniejszości i przyszłości. Chcę dzisiaj podziękować ludziom nauki, którzy – wzorem poprzedników – kontynuują zaszczytną służbę dla dobra wspólnego, na rzecz rodaków i wolnej Polski. Dziękuję przedstawicielom środowiska akademickiego, którzy angażują się w prace Narodowej Rady Rozwoju. Dziękuję za to, że wszyscy Państwo swoim codziennym wysiłkiem dydaktycznym i badawczym umacniacie suwerenną Rzeczpospolitą. Praca uczonych i wykładowców oraz trud studentów są ogromnie ważne dla budowania silnego nowoczesnego państwa, rozwoju innowacyjnej gospodarki narodowej i kształtowania aktywnego, odpowiedzialnego i kreatywnego społeczeństwa.

 

W nowy rok akademicki wchodzą Państwo z nową podstawą prawną: przyjętą przez parlament ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ta „Konstytucja dla nauki” wyznacza nowe ramy działalności uczelni wyższych, nowy model kształcenia i ścieżki kariery akademickiej. Chciałbym, aby stała się ona ważnym impulsem do rozwoju badań i elementem budowy nowoczesnego państwa polskiego, bo tym celom właśnie ma służyć.

 

Wielce Szanowne Panie i Panowie!

 

Z serca życzę, aby rozpoczynający się nowy rok pracy był dobrym, pomyślnym i owocnym czasem dla całej Rzeczypospolitej Akademickiej i każdego z Państwa osobiście. Życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków i wielu, wielu sukcesów.

 

Vivat Academia, vivant Professores!

 

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy wyemitowane podczas ogólnopolskiej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Teatrze Polskim w Warszawie.
 

Całemu środowisku akademickiemu chcę złożyć wyrazy szacunku i uznania oraz najlepsze życzenia

Poleć znajomemu