Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 listopada 2018

„Oddanie dla ojczyzny jest czymś najcenniejszym”

  |   Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wręczył nominacje generalskie Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wręczył nominacje generalskie Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wręczył nominacje generalskie Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wręczył nominacje generalskie Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wręczył nominacje generalskie Prezydent RP podpisał ustawę reformującą system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz wręczył nominacje generalskie
 • Prezydent RP,  Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda podpisał 10 listopada 2018 r. ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

– Jesteśmy na początku procesu modernizacji, rozwoju i naprawy polskich Sił Zbrojnych – zaznaczył Prezydent po podpisaniu ustawy. – To wstęp do nowego systemu kierowania i dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi. Systemu, który wymagał pilnej naprawy. I cieszę się, że ta naprawa została rozpoczęta od rzeczy, którą osobiście uważałem za najważniejszą – od uporządkowania kwestii dowodzenia poprzez szczegółowe wskazanie, w jaki sposób rozłożona jest odpowiedzialność za dowodzenie – mówił Andrzej Duda. 

 

Zobacz także: „W wielkim dziele obrony RP żołnierz i jego życie są niezwykle cenne” Prezydent wskazał, że niezwykle ważna jest modernizacja Sił Zbrojnych RP, dodając, że sprzęt wojskowy ma służyć obronie Rzeczypospolitej, ma służyć jej wzmocnieniu, ale ma służyć także i ochronie obrońców Rzeczypospolitej – temu, żeby mogli tę obronę realizować lepiej, sprawniej, ale również i bezpieczniej.

 

– W całym tym wielkim dziele obrony Rzeczypospolitej żołnierz i jego życie są niezwykle cenne. Żołnierza nie zastąpi żadna maszyna; człowiek, jego serce, jego patriotyzm, jego oddanie dla ojczyzny, dla rodaków, dla bliźnich jest czymś najcenniejszym – podkreślał Andrzej Duda, wspominając tych żołnierzy, którzy przynieśli nam upragnioną niepodległość.
 

 

 

Celem ustawy jest zmiana struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, która jasno określi role poszczególnych poziomów i szczebli dowodzenia, umożliwiając sprawne i skuteczne współdziałanie ze strukturą dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz siłami sojuszniczymi, zarówno podczas zagranicznych operacji reagowania kryzysowego, jak i prowadzenia obrony kolektywnej.


Nowelizacja wzmacnia kompetencje strategiczne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wskazując, że jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, dowodzącym Siłami Zbrojnymi przy pomocy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych – do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. 

 

Wskazano, że w czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej zdolności do działania. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego będzie więc dowodził całymi Siłami Zbrojnymi, z wyjątkiem Wojsk Obrony Terytorialnej, które będą podlegały bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej – do czasu, gdy Minister stwierdzi, w drodze zarządzenia, osiągnięcie przez WOT pełnej zdolności do działania.

 • Podczas sobotniej uroczystości Prezydent wręczył dziewięciu oficerom Wojska Polskiego akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie generalskie oraz admiralski. 

Andrzej Duda podkreślił, że to wielkie wydarzenie otrzymać nominację generalską w przeddzień 100. rocznicy odzyskania niepodległości, otrzymać ją w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. – Jakże wielki to symbol – powiedział. 

 

 

 

– To wielkie wydarzenie państwowe, ale też wielkie wydarzenie osobiste. Dziękuję Panom za dotychczasową służbę, którą wysłużyliście dzisiejszą nominację. To nie jest prezent. To jest wynik, rezultat wielu lat służby – podkreślał Prezydent, zwracając uwagę na wszechstronne doświadczenie i wykształcenie awansowanych oficerów. 

 

– Jesteście sprawdzonymi żołnierzami Rzeczypospolitej – zaznaczył. 

 

Mianowani zostali:


na stopień generała dywizji:

 • gen. bryg. Jarosław Gromadziński – dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej,
 • gen. bryg. Dariusz Malinowski - dowódca Centrum Operacji Powietrznych – dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień wiceadmirała:

 • kontradm. Jarosław Ziemiański - inspektor Marynarki Wojennej.

Na stopień generała brygady:

 • płk Artur Dębczak - zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • płk Sławomir Drumowicz - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych,
 • płk Radosław Jeżewski - oficer Służby Wywiadu Wojskowego,
 • płk Robert Kosowski - dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej,
 • płk Jacek Ostrowski - dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej,
 • płk Ireneusz Starzyński - dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
Poleć znajomemu