przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 30 listopada 2018

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego podpisana

29 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.


Istotą przedmiotowej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (dalej: "Protokół montrealski"), przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., zwanych dalej „Poprawkami z Kigali".


Protokół montrealski stanowi umowę pogłębiającą współpracę państw w zakresie ochrony warstwy ozonowej Ziemi, której podstawowe zasady ustalono dwa lata wcześniej w Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, sporządzonej w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r. Oba te dokumenty mają obecnie zasięg globalny, stronami każdego z nich jest 196 państw oraz Unia Europejska (stan na dzień 28 listopada 2018 r.). Polska związała się jednocześnie ww. Konwencją oraz Protokołem montrealskim poprzez przystąpienie w dniu 13 lipca 1990 r.


Celem Poprawek z Kigali jest wprowadzenie kolejnych zmian do Protokołu montrealskiego, umożliwiających redukcję produkcji i zużycia wodorofluorowęglowodorów (HFC) – silnie działających gazów cieplarnianych. Ustalone zostały harmonogramy zobowiązań w zakresie redukcji tych substancji, odmienne dla państw rozwiniętych i rozwijających się. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu omawianej ustawy, jak najszybsze globalne wycofanie z obrotu HFC jest konieczne - substancje te charakteryzują się współczynnikiem ocieplenia globalnego nawet kilkanaście tysięcy razy większym niż w przypadku dwutlenku węgla. Koszty redukcji emisji tych gazów będą przy tym niskie lub umiarkowane, ponieważ  w większości sektorów możliwości zastąpienia HFC są dostępne.


Poprawki z Kigali zostały przyjęte w drodze konsensusu podczas XXVIII Spotkania Stron Protokołu montrealskiego (MOP28), odbywającego się w dniach 10-15 października 2016 r. Polska nie prezentowała wówczas indywidualnego stanowiska, ponieważ w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uzgodnione stanowisko w ramach Unii Europejskiej prezentowała Komisja Europejska i Prezydencja Rady Unii Europejskiej. Należy jednak podkreślić, iż przedstawiciele Polski brali aktywny udział na forum UE w sprawie uzgadniania propozycji postanowień Poprawek z Kigali, a ich ostateczne brzmienie, jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu omawianej ustawy, spełnia oczekiwania Polski. 


Poprawkami z Kigali związało się dotychczas 59 państw oraz Unia Europejska, która złożyła dokument przyjęcia dnia 28 września 2018 r. (stan na dzień 28 listopada 2018 r.).

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.