Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 30 listopada 2018

Dziewięć ustaw z podpisem Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda

Dnia  29.11.2018 r.  Prezydent RP podpisał:

  1. Ustawę z dnia  9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy;
  2. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym;
  3. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku ;
  4. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
  5. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry­czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  6. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo­wego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  7. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej;
  8. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;
  9. Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożają­cych warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r.. przy­jętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. 

 

Poleć znajomemu