przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 11 grudnia 2018

Prezydent podpisał ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dnia 11 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej celem jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. 

 

Nowelizacja ustawy powołuje do życia Polskie Laboratorium Antydopingowe – niezależny finansowo i operacyjnie podmiot, odpowiedzialny za realizację analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników. Nadzór nad Laboratorium sprawować ma minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Organami Laboratorium będą Dyrektor Laboratorium oraz Rada Laboratorium.

 

Do zadań Laboratorium należeć będą: prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych; prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt; realizacja projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

 

Ponadto Laboratorium będzie mogło prowadzić analizy toksykologiczne, w tym w ramach współpracy z Policją, sądami, prokuratorem, Służbą Celno-Skarbową, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, szpitalami, instytutami badawczymi, uczelniami medycznymi oraz Żandarmerią Wojskową.

 

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2019 r.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.