Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 18 grudnia 2018

„Wartości i zasady kluczowe w pracy sędziów TK”

  |   Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP

Punktami odniesienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego są nie tylko normy konstytucji, lecz także wartości i zasady, na których ustawa zasadnicza się opiera – zaznaczał Prezydent Andrzej Duda na publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.


Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK organizowane jest co roku. Spotkanie rozpoczęła Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która zaprezentowała informacje o istotnych problemach wynikających z działalności oraz orzecznictwa TK w 2017 r.

 


Prezydent podkreślał rolę sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ochronie podstawowych wartości, które wynikają z pierwszych punktów konstytucji. – Artykuł 1 stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Artykuł 2 określa Rzeczpospolitą jako demokratyczne państwo prawa urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej – mówił Prezydent i dodał, że oba te przepisy nakładają na władze publiczne odpowiedzialność za to, aby „obowiązujące w Rzeczypospolitej prawo było nie tylko zgodne z normami Konstytucji, ale też sprawiedliwe i dobrze służące obywatelom”.

 

Zobacz także: Prezydent: Pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną – Punktami odniesienia dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego są nie tylko normy konstytucji, lecz również wartości i zasady, na których ustawa zasadnicza się opiera – mówił Andrzej Duda. –Wskazuje na nie preambuła konstytucji, w której mowa o odzyskanej przez Polskę suwerenności oraz o możliwości demokratycznego stanowienia o losie ojczyzny przez suwerena, którym jest naród – kontynuował.

 

Jako jedne z podstawowych zadań Trybunału Konstytucyjnego Prezydent wymieniał ochronę podstawowych praw i wolności jednostki przed nadmierną ingerencją państwa oraz obronę konstytucyjnego zakresu działania poszczególnych władz – „tak, aby nie wykraczały one poza swoje kompetencje”. Dodał także, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga oprócz tego o wzajemnych relacjach dwóch porządków prawnych: polskiego i unijnego.

 

Zobacz także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym [PL/ENG] Paweł Mucha: Analiza nie wykazała, żeby nowelizacja ustawy o SN była niezgodna z konstytucją

 

Andrzej Duda nawiązał również do ogłoszonej w poniedziałek decyzji o podpisaniu przez siebie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, umożliwiającej sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

 

Jak powiedział, swoją decyzję podjął „kierując się zapisami konstytucji”. – Podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że potrzebne jest wykonanie orzeczenia TSUE, niezależnie od tego, że dyskutuje się, czy orzeczenie takie powinno było i mogło zostać przez trybunał europejski wydane, czy orzeczenie to wykracza poza traktatowe kompetencje trybunału europejskiego, wkraczając w organizację wymiaru sprawiedliwości, która jest domeną wewnętrzną każdego państwa członkowskiego – podkreślił Prezydent.

 

– Ufam, że działalność Trybunału Konstytucyjnego również w nadchodzących latach będzie przykładem kompetentnego i pełnego szacunku podejścia do naszej ustawy zasadniczej – dodał na koniec Andrzej Duda.

 

Prezydentowi towarzyszyli także: Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, oraz ministrowie: Paweł Mucha, Andrzej Dera i Błażej Spychalski.

 

Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK organizowane jest co roku. Zgodnie z ustawą, podczas spotkania omawiana jest informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Na posiedzenie zapraszani są Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele organów władzy publicznej.(PAP/AW)

Poleć znajomemu