Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 grudnia 2018

Kolejne ustawy z podpisem Prezydenta

  • Dnia 20 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał:
  1. Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw,
  2. Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej,
  3. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,
  4. Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
  5. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach.

 

  • Dnia 21 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał:
  1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Poleć znajomemu