Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 20 lutego 2019

„Rolnictwo jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki”

  |   Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu inaugurującym Porozumienie Rolnicze Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu inaugurującym Porozumienie Rolnicze Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu inaugurującym Porozumienie Rolnicze Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu inaugurującym Porozumienie Rolnicze Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu inaugurującym Porozumienie Rolnicze Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu inaugurującym Porozumienie Rolnicze

Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki – podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji Porozumienia Rolniczego. – To jest jedna z tych podpór, na których oparta jest polska gospodarka – zaznaczył. Nawiązując do słów św. Jana Pawła II dodał, że rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państwa.

 

Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja dialogu i współdziałania społecznego wśród społeczności wiejskich, rolników, przedsiębiorców przetwórstwa spożywczego i handlu, organizacji konsumenckich, wspierana przez instytucje nauki i otoczenia rolnictwa, administracji rządowej oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w rozwiązywaniu bieżących i strategicznych problemów polskiego sektora żywnościowego. Patronat nad funkcjonowaniem Porozumienia Rolniczego objął Prezydent RP Andrzej Duda.

 

 

Podczas inauguracji Porozumienia Rolniczego, Andrzej Duda zaznaczył, że zawsze będzie wpierał „dialog, rzeczową wymianę argumentów i poszukiwanie rozwiązań, które będą mądrą próbą naprawienia tego, czego jeszcze naprawić się nie udało”.


Zobacz także: Wystąpienie podczas spotkania inaugurującego Porozumienie Rolnicze – Mamy demokrację i zawsze można wyjść na ulicę. Powiem więcej: czasem trzeba wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje – mówił. – Ale prawdziwa wola naprawy sytuacji pojawia się wtedy, kiedy pada propozycja, aby usiąść przy stole. Jesteśmy do tego gotowi. Cieszę się, że jesteście Państwo tu po to, aby rozmawiać i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań.

 

Prezydent mówił, że mija już 15 lat od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. - 15 lat, w czasie których polskie rolnictwo, dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej wiele zyskało. Czy może zyskać jeszcze więcej? Jestem przekonany, że tak - powiedział. Wyraził radość, że uczestnicy forum będą dyskutowali o wspólnej polityce rolnej i o tym, o co Polska powinna w ramach niej zabiegać.


 

Andrzej Duda zaznaczył, że chce patrzeć bardziej na polską wieś przez pryzmat życia rodzin mieszkających na obszarach wiejskich i mających gospodarstwo rolne. - Chcę, żebyśmy zorganizowali - i dziękuję za to Krajowemu Ośrodkowi Rolnictwa - wspólnie pięć regionalnych konferencji, które właśnie będą o tym debatowały: jakie są perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich, nie tyle pod względem gospodarowania na roli, ale pod względem infrastruktury służącej wygodzie zamieszkania, edukacji i generalnie warunków życia na wsi – wskazywał.


Dziękując za spotkanie, Prezydent wyraził przekonanie, że przyczyni się ono do rozwoju polskiej wsi, polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. – Jeszcze raz dziękuję za wolę dialogu. Wierzę w to, że przyniesie ona dobre efekty – zaznaczył.

 

Prezydentowi podczas uroczystości w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego towarzyszyli Szef KPRP Halina Szymańska i minister Błażej Spychalski.

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że Porozumienie Rolnicze stanie się nowoczesną formą instytucjonalną partnerstwa i dialogu społecznego w sprawach wsi, rolnictwa i całego łańcucha żywnościowego w Polsce: od producenta do konsumenta. MRiRW dąży do opracowania i wdrożenia modelu instytucji dialogu dla potrzeb polskiego środowiska gospodarczego, społecznego i naukowego w celu rozwiązywania bieżących problemów sektora żywnościowego oraz wypracowania wspólnego stanowiska w kluczowych dla tego sektora sprawach, zarówno w kraju, jak też  w relacjach z zagranicą. Szczególnie ważne będzie wypracowywanie wspólnego stanowiska rolników i rządu przed prezentacją na forum Komisji Europejskiej i Unii. (KG)

Poleć znajomemu