Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 lutego 2019

Komisja finansów za prezydenckim projektem noweli ws. wsparcia kredytobiorców

Paweł Mucha w Sejmie zapewniał, że zgodnie z projektem wsparcie będzie skierowane do wszystkich kredytobiorców (fot. Kancelaria Sejmu /Rafał Zambrzycki)

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się w czwartek za prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. 

 

Zobacz także: Paweł Mucha w rozmowie z portalem prawo.pl: Ustawa frankowa jest dla wszystkich kredytobiorców Rozmowa z min. Pawłem Muchą na temat prezydenckiego projektu pomocy kredytobiorcom Min. Mucha: Prezydent chce, żeby ustawa frankowa stała się obowiązującym prawem W dniach 20 i 21 lutego 2019 r. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP na 3 posiedzeniach rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863). Wcześniej, w czasie prac podkomisji, projekt w swoim pierwotnym kształcie został uzupełniony o 23 poprawki poselskie. Projekt został przedstawiony przez przewodniczącego podkomisji pracującej nad projektem  posła Tadeusza Cymańskiego. 

 

Prezydencki projekt zmiany ustawy o wsparciu kredytobiorców został przyjęty przez członków KFP większością 16 głosów, przy 9 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Podczas posiedzeń KFP przyjęła 2 porządkujące poprawki legislacyjne zgłoszone przez posła Cymańskiego. Następnym etapem procesu legislacyjnego będzie skierowanie przyjętego projektu ustawy do drugiego czytania  w Sejmie RP. Jeżeli tempo prac nad ustawą nie ulegnie zmianie to realnym jest wejście w życie ustawy z początkiem lipca 2019 r.

 

Prezydencka nowelizacja ustawy wprowadza wiele korzystnych  zmian dla osób mających problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego w stosunku do pierwotnej treści ustawy . Przewiduje m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, a także wprowadzenie procedury odwoławczej w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o wsparcie przez bank – kredytodawcę. Ponadto zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1500 do 2.000 złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia do 36 miesięcy oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia do 12 lat. Możliwe będzie także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat. Ustawa wprowadza również inne narzędzie wspierania kredytobiorców, tj. możliwość otrzymania jednorazowej pożyczki na spłatę zobowiązania pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Jej wysokość może wynieść aż 72.000 złotych.

 

Zupełnie nowym instrumentem prawnym jest mechanizm dobrowolnej konwersji  kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych. Będzie polegał na tym, że klient i bank, po przedstawieniu oferty przez bank i przeprowadzeniu negocjacji, mogą zawrzeć umowę zmieniającą kredyt powiązany walutą obcą w kredyt wyłącznie złotowy. Jeśli w wyniku zmiany kapitał kredytu zostanie zmniejszony z korzyścią dla klienta, wtedy bank będzie mógł uzyskać środki równoważące różnicę. Źródłem finansowania tego mechanizmu będzie, działający w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, Fundusz Konwersji. Zostanie on utworzony ze składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych.  Banki prowadzące zdecydowane działania konwertujące będą promowane, łącznie z możliwością przejęcia niewykorzystanych przez inne banki środków z Funduszu Konwersji.

Poleć znajomemu