Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 marca 2019

Cześć i chwała Niezłomnym!

 

 

 

ODZNACZENIA DLA NIEZŁOMNYCH

 

Zobacz także: Prezydent: Cena służby Ojczyźnie była ogromna Wystąpienie na uroczystości wręczenia odznaczeń z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Mam niebywałą możliwość uhonorowania orderami przede wszystkim ludzi, którzy walczyli o Polskę – wolną, suwerenną i prawdziwie niepodległą. Nie pogodzili się z półwolnością, z zakłamaniem, z niby-niepodległością i niby-suwerennością – mówił Prezydent, podkreślając, że zapłacili za to zazwyczaj wysoką cenę. - Jesteście Państwo bohaterami – podkreślał, zwracając się do odznaczonych.

LISTA NAZWISK UHONOROWANYCH

 

 

 

PAMIĘĆ O ,,HUZARZE" I JEGO ŻOŁNIERZACH

 

Kazimierz Kamieński pseudonim „Gryf”, „Huzar”  to jeden z najdłużej i najskuteczniej walczących żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Dziś, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach przed Pomnikiem ku czci niezłomnego kapitana i jego żołnierzy w Wysokiem Mazowieckiem.

RELACJA Z WIZYTY I BIOGRAFIA ,,HUZARA"

 

 

 

APEL PAMIĘCI

 

– Niech nikt już nie śmie nigdy w jakikolwiek sposób obrazić tamtych ludzi. Ten, kto to robi, okrywa się wieczną hańbą. Mam nadzieję, że Polska będzie zawsze o tym pamiętała. Tak, jak będzie pamiętała o bohaterstwie Żołnierzy Niezłomnych. Cześć Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci! Polska o Was nie zapomni! – mówił Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

CAŁOŚĆ WYSTĄPIENIA PREZYDENTA

 

 

 

KIM BYLI NIEZŁOMNI

 

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

PODSTRONA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

Zobacz także: Przesłanie Prezydenta do Organizatorów i Uczestników obchodów z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” „Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej” Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

 

 

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

 

"OSTATNI KOMENDANCI, OSTATNI ŻOŁNIERZE. 1951-1963" TUTAJ do pobrania wydanie publikacji o ostatnich obrońcach niepodległego państwa polskiego.

 

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.


Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

 

Poleć znajomemu