Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 marca 2019

Trzy ustawy podpisane przez Prezydenta

Dnia  1 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał:

 

  • Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo­wego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
     
  • Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;
     
  • Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emi­sjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o pro­mowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Poleć znajomemu