Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 maja 2019

Prezydent podpisał ustawę o rozszerzeniu programu „Rodzina 500 plus”

  |   Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która rozszerza program „Rodzina 500 plus” Wsparcie w ramach rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus” otrzyma każde dziecko w rodzinie oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na dochód – To jest udział państwa polskiego w wychowaniu dzieci, dbanie ze strony państwa o to dobro narodowe, jakim są dzieci – podkreślił Prezydent – Jeżeli chcemy podążać w tym samym kierunku, w którym podąża zachód Europy, to tego typu świadczenia, które wspierają rodzinę, muszą być – zaznaczył Prezydent Ta ustawa przybliża nas do realizacji tego celu, który ja sobie postawiłem, ubiegając się o urząd Prezydenta, żeby jakość życia polskiej rodziny się podniosła – mówił Andrzej Duda Wystąpienie wicepremier Beaty Szydło W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięły udział także wicepremier Beata Szydło i MRPiPS Elżbieta Rafalska – Dziękuję Państwu za ten program. Cieszę się, że polska rodzina otrzymuje kolejny element wsparcia – dziękował Andrzej Duda Prezydent podpisał ustawę o rozszerzeniu programu „Rodzina 500 plus”
Dnia 16 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał:
  • Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Pobierz informację.
 
– Ta ustawa przybliża nas do realizacji tego celu, który ja kiedyś sobie postawiłem, ubiegając się o urząd Prezydenta, żeby jakość życia zwykłej polskiej rodziny się podniosła – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania noweli ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500 plus”.
 
– Jeżeli chcemy podążać w tym samym kierunku, w którym podąża zachód Europy, to tego typu świadczenia, które wspierają rodzinę muszą być. Bo to jest standard w państwach na zachodzie Europy – podkreślał dziś Andrzej Duda. ZOBACZ WYSTĄPIENIE>>>
 

 
W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda uroczyście podpisał nowelę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. 
 
Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Ponadto ustawa obejmuje wsparciem dzieci przebywające w domach pomocy społecznej oraz w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 
 
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

 

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

 

Zobacz także: Prezydent: Wsparcie państwa dla rodzin to najlepszy wzorzec Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.

 

 

Poleć znajomemu