Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 maja 2019

Spotkanie Prezydenta RP z kierownictwem BusinessEurope i Konfederacji Lewiatan

  |   Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami kierownictwa BusinessEurope Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami kierownictwa BusinessEurope Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami kierownictwa BusinessEurope

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami kierownictwa BusinessEurope, największej federacji reprezentującej europejskich pracodawców i przedsiębiorców, oraz jedynego polskiego członka tej organizacji – Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu brali również udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski oraz Doradca Rafał Kos.

Pierre Gattaz, Prezydent BusinessEurope, przedstawił wizję Europy na rok 2030 oraz postulaty europejskiego biznesu na kolejnych 5 lat dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Prezydent Gattaz zwracał uwagę, że obecnie państwa europejskie muszą stawić czoła wyzwaniom skupionym wokół węzłowych obszarów: klimatu, demografii i migracji, zdrowia. Biznes może pomagać władzom publicznym w rozwiązywaniu kluczowych problemów. Podkreślał, że bliska współpraca różnych podmiotów i instytucji z poziomu UE oraz państw z biznesem może uczynić gospodarkę europejską, traktowaną jako całość, silną i zdolną do odpowiedniej konkurencji na światowym rynku.

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, przedstawiła najważniejsze wnioski płynące z badania przeprowadzonego wśród członków Konfederacji. Jak podają autorzy raportu z badania w jego podsumowaniu: Firmy chcą silnej Unii ze sprawnie funkcjonującym jednolitym rynkiem, która będzie globalnym liderem w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, digitalizacja, walka ze zmianami klimatycznymi, niskoemisyjny transport, badania i innowacje.

Andrzej Duda, Prezydent RP, odnosząc się do przedstawionych propozycji podkreślił, że sprawy przedsiębiorców i wspólnego europejskiego rynku leżą mu bardzo na sercu. Wierzy w przyszłość Unii Europejskiej. Według Prezydenta Europa powinna mieć własną drogę ekonomicznego rozwoju. Na tej drodze szczególną rolę powinny odgrywać badania i rozwój, innowacje oraz małe i średnie firmy, w tym start-upy.

Kreowanie środowiska stymulującego i wspierającego przedsiębiorczość jest dla Prezydenta RP bardzo ważne, co wyjaśnia bardzo duże zaangażowanie na tym polu widoczne chociażby przez cyklicznie organizowane wydarzenie Startupy w Pałacu oraz wspólne wizyty zagraniczne z młodymi przedsiębiorcami.

Poleć znajomemu