Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 maja 2019

Ustawy podpisane przez Prezydenta

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  • Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami;
  • Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r.

 

28 maja 2019 r. Prezydent podpisał: 

  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Poleć znajomemu