Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 czerwca 2019

Prezydent podpisał siedem ustaw

Pałac Prezydencki

6 czerwca 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe;
  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze;
  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  
Poleć znajomemu