Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 czerwca 2019

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków w skład Rady Dialogu społecznego Prezydent do nowo powołanych członków Rady Dialogu Społecznego: Najważniejszym elementem Rady jest dialog Prezydent do nowo powołanych członków Rady Dialogu Społecznego: Najważniejszym elementem Rady jest dialog Prezydent do nowo powołanych członków Rady Dialogu Społecznego: Najważniejszym elementem Rady jest dialog

Najważniejszym elementem Rady, jak sama jej nazwa wskazuje, jest dialog. Wierzę w to, że będzie nam się dobrze pracowało nadal w tych wszystkich sprawach, które są tak przecież ważne nie tylko społecznie, ale i państwowo – mówił Prezydent, który powołał dziś pięciu nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.

 

Andrzej Duda podkreślił: Wszystko to czynimy po to, żeby Polska mogła się lepiej rozwijać, aby Polakom, naszemu społeczeństwu, lepiej się żyło, aby wszystkie elementy funkcjonowania naszego państwa były wyważone i zrównoważone; takie jest zadanie Rady.

WYSTĄPIENIE >>>

 

 

Nowi członkowie RDS:

  • Bożena Borys-Szopa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  • Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Marian Banaś – Minister Finansów;
  • Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej;
  • Jan Przywoźny – reprezentant Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

 

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.

 

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias.

Poleć znajomemu