Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 lipca 2019

Wspólne oświadczenie Prezydentów RP i Litwy z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej [PL/ENG]

  |   Prezydenci Polski i Litwy Okolicznościowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

Świętując 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej, chylimy czoła przed naszymi przodkami za powołanie do życia wizjonerskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – państwa zbudowanego na zasadach równości i współodpowiedzialności. ENGLISH VERSION>>

 

Unia ta, przetrwawszy ponad 200 lat, stała się inspiracją dla całej Europy, aby integrować i budować coraz bliższą współpracę pomiędzy państwami, jako najlepszą odpowiedź na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia. 

 

Wpływ Unii Lubelskiej na wzmocnienie ówczesnej kultury obywatelskiej i idei republikańskich po dziś dzień pozostaje cennym wkładem do naszego życia polityczno-społecznego.

 

Zobacz także: List do uczestników uroczystości z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej Podobnie jak wtedy, dziś jesteśmy tak samo gotowi, aby stanąć razem w obliczu wielu wyzwań i chronić ideały niepodległości, jedności i solidarności. Poprzez budowanie wspólnej europejskiej i transatlantyckiej przyszłości, wdrażanie strategicznych projektów energetycznych i transportowych, rozwijanie intensywnej współpracy kulturalnej i naukowej, przyczyniamy się do tworzenia dobrobytu i bezpieczeństwa całej Europy.

 

Duch Unii Lubelskiej – wzajemny szacunek, konsensualne rozwiązania i różnorodność kulturowa – nadal prowadzi nas ku pogłębianiu partnerstwa pomiędzy naszymi narodami.

 

 

Andrzej Duda                                                        

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej               

 

Dalia Grybauskaitė   
Prezydent Republiki Litewskiej       

 

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. 

 

    

Poleć znajomemu