Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 lipca 2019

Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta

  |   W Kongresie wziął udział Prezydent, a także przedstawiciele zawodów i organizacji świadczących usługi poradnicze, przedstawiciele rządu i władz samorządowych Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Cel Kongresu to integracja różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Prezydencki minister Paweł Mucha W spotkaniu wziął udział Prezydent Andrzej Duda Wystąpienie Prezydenta RP Wystąpienie Prezydenta RP Wystąpienie Prezydenta RP Wystąpienie Prezydenta RP Wystąpienie Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO Politechnika Warszawska | Kongres Poradnictwa zainicjowany przez Kancelarię Prezydenta we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO

Ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych wzięło udział w Kongresie Poradnictwa, który odbył się dziś w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Rozmawiano o integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego.


Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta podczas Kongresu Poradnictwa W dyskusji wzięli udział specjaliści reprezentujący zawody zaufania publicznego i profesje pomocowe oraz członkowie instytucji i organizacji poradniczych. Kongres, zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO, odbył się po raz pierwszy.

 

 

Prezydent, który uczestniczył w obradach, zwrócił uwagę na kluczową rolę edukacji i informacji w systemie usług poradniczych. Powołując się na własne doświadczenia z okresu prowadzenia biura poselskiego, wskazał, że największym problemem jest to, że obywatele szukający pomocy zgłaszają się zbyt późno.


– Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że jest to skierowane przede wszystkim do osoby zagubionej, najczęściej takiej, której nie stać na pomoc. CAŁE WYSTĄPIENIE >>

 

 

Podczas paneli z udziałem ekspertów z różnych nurtów poradnictwa dyskutowano m.in.  o stworzeniu ogólnopolskiej bazy usług poradniczych i zintegrowaniu poradnictwa z innymi usługami społecznymi, tak aby udzielana obywatelom pomoc miała możliwie kompleksowy charakter i prowadziła do faktycznego rozwiązywania różnych problemów życiowych.


To właśnie na rozproszenie usług poradniczych i brak współpracy między poszczególnymi instytucjami zajmującymi się tą dziedziną wskazywano podając przykłady problemów, jakie dotykają systemu poradnictwa.


Pozytywne zmiany przyniosła wprowadzona z inicjatywy Prezydenta nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku,  stworzyły warunki dla rozwoju nie tylko poradnictwa prawnego, ale także poradnictwa obywatelskiego, zajmującego się pozaprawnymi problemami, z którymi zgłaszają się obywatele. Dzięki wprowadzonym zmianom z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów poradnictwa odpłatne.

 

 

 

 

Na potrzebę wszechstronnego wsparcia ze strony rządu wskazywał w swoim wystąpieniu Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Piotr Gliński – i zapewniał o takie wsparcie będzie zabiegał. 


Z kolei rolę samorządu terytorialnego w procesie integracji poradnictwa z innymi rodzajami usług społecznych akcentowali uczestnicy panelu, który poprowadził prezydencki minister Andrzej Dera.

 

 

Podczas podsumowania Kongresu Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha zachęcał do współpracy miedzy różnymi sektorami poradnictwa i działania na rzecz zwiększenia dostępności usług. Zapowiedział także kolejne inicjatywy Kancelarii Prezydenta w tym zakresie.

 

 

 

________

 

W wydarzeniu z ramienia KPRP wzięli udział także prezydenccy ministrowie: Halina Szymańska, Paweł Mucha, Andrzej Dera i Błażej Spychalski; doradcy: Zofia Romaszewska i Marek Rymsza oraz Dyrektor Generalna Grażyna Ignaczak-Bandych. 

 
Poleć znajomemu