Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 lipca 2019

Prezydent podpisał dziewięć ustaw

Dnia 29 lipca 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał: 

 

1. Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym;

 

2. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości;

 

3. Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych;

 

4. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw;

 

5. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;

 

6. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej;

 

7. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne;

 

8. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw;

 

9. Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

Poleć znajomemu