Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 lipca 2019

O polskim języku migowym w Belwederze

  |   Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP” Spotkanie z reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP”

W Belwederze odbyło się spotkanie z szeroką reprezentacją społeczności osób głuchych i niedosłyszących, pt. „Polski język migowy w Konstytucji RP”. W spotkaniu uczestniczyła Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP do spraw osób niepełnosprawnych.


W pierwszej części spotkania członkowie Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych: Stanisław Porowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Daniel Kowalski – Dyrektor Zarządzający przedstawili historię języka migowego na świecie i w Polsce, jego fenomen kulturowy oraz aktualny status prawny polskiego języka migowego wynikający z zapisów obowiązującej Konstytucji RP i ustawodawstwa RP.

 

Podsumowaniem tej części spotkania były wystąpienia konstytucjonalistów: prof. Dariusza Dudka, Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL i prof. Wojciecha Orłowskiego, Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie.


Druga część spotkania poświęcona była dyskusji na temat najważniejszych problemów środowiska osób głuchych i niedosłyszących oraz funkcjonowania polskiego języka migowego w przestrzeni społecznej. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele organizacji takich jak: Polski Związek Głuchych (Centrum Edukacji Języka Migowego), Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych "Nadzieja", Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Głuchych, Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ,,Echo” i Stowarzyszenie CODA Polska.


Zdaniem uczestników spotkania obecny stan prawny w zakresie języka migowego jest dalece niewystarczający i powoduje wiele problemów w życiu codziennym. Konieczne jest podjęcie przez władze państwowe działań zmierzających do uregulowania statusu prawnego polskiego języka migowego co najmniej na poziomie ustawy a docelowo także Konstytucji. Kolejny postulat to uznanie środowiska osób głuchych za mniejszość językowo-kulturową, co pozwoli na prowadzenie działań edukacyjnych w szerokiej skali i otwarcie społeczności osób słyszących na środowisko osób głuchych. Obecny stan edukacji w zakresie języka migowego powoduje, że osoby głuche mają olbrzymie problemy w komunikacji z osobami słyszącymi, przez co narasta problem wykluczenia społecznego.

Poleć znajomemu