Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 2 sierpnia 2019

Senat przyjął bez poprawek trzy ustawy przygotowane przez Prezydenta RP

2 sierpnia br. Senat RP przyjął trzy ustawy, których projekty zgłoszone zostały przez Prezydenta Andrzeja Dudę:

 

  • ustawę z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,
  • ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych,
  • ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

 

_________________

 

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Dzięki temu usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne zyskają możliwość trafniejszego i bardziej kompleksowego odpowiadania na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców  – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej.

 

Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem gminy. WIĘCEJ O PROJEKCIE >>>

 

Ustawa została uchwalona przez Senat stosunkiem głosów 85 za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a wcześniej przez Sejm stosunkiem głosów 426 za przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

 

 __________________________

 

Zobacz także: Minister Mucha: Centrum Usług Społecznych ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych jest umożliwienie odbywania zgromadzeń wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Analogiczne rozwiązanie Ksh przewiduje obecnie w spółce akcyjnej. Ta z pozoru drobna zmiana bez wątpienia, dzięki usprawnieniu procedur organizacyjnych w spółkach z o.o., może przyczynić się do pobudzenia przedsiębiorczości prowadzonej w tej formie. Inicjatywa zmiany wynikała z głosów kierowanych do Prezydenta RP przez środowiska gospodarcze, w tym Centrum im. Adama Smitha.

 

Ustawa została uchwalona przez Senat stosunkiem głosów 84 za przy 1 głosie wstrzymującym się, a wcześniej przez Sejm stosunkiem głosów 418 za przy 6 głosach przeciw.

 

_____________________________

 

Najważniejszą zmianą wprowadzaną ustawą o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej jest przyznanie policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej i Służby Więziennej prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, a nie w jednym związku zawodowym, tak jak obecnie. W ten sposób ustawa realizuje wartość konstytucyjną, jaką jest wolność koalicji związkowej, z obowiązującym dotychczas wyłączeniem prawa do strajku.

 

Do reprezentowania Prezydenta RP w trakcie prac parlamentarnych nad wszystkimi trzema inicjatywami wyznaczony został pan Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Poleć znajomemu