Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 7 sierpnia 2019

Ustawy z podpisem Prezydenta

Dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy:


1)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,


2)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, 


3)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych,


4)     Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej,


5)     Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych,


6)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,


7)     Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym,


8)     Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”.,


9)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych,


10)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej,


11)     Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Poleć znajomemu