Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Ustawy z podpisem Prezydenta

W dniu 14 sierpnia b.r. Prezydent Andrzej Duda podpisał;

 

1. Ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim;

 

2. Ustawę o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw;

 

3. Ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.;

 

4. Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;

 

5. Ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;

 

6. Ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;

 

7. Ustawę o zmianie ustawy – Prawo konsularne;

 

8. Ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

 

9. Ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.;

 

10. Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 

11. Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych;

 

12. Ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

13. Ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

 

14. Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw;

 

15. Ustawę o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.

Poleć znajomemu